6x6 logo javitott 36 ujX kocka.jpg Képtalálat a következőre: „taxi plus”

 

 

 

 

A 6x6 TAXI ÉS A TAXIPLUS

ETIKAI SZABÁLYZATA

 

 

 

Érvényes 2019. április 01-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6x6 TAXI ÉS A TAXIPLUS

ETIKAI SZABÁLYZATA

 

 

Érvényes 2019. április 01-től

 

 

 

A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozó minden gépkocsivezető feladata, hogy személyszállító tevékenységét a legmagasabb színvonalon végezze.

Ezért az Etikai Szabályzatot minden taxi gépkocsi vezetőjének ismernie kell és az abban foglalt szolgáltatási-, viselkedési- és öltözködési szabályokat maradéktalanul be kell tartania.

 

1. Általános információk

1.1. Alkalmazási terület

1.2. Felelős

1.3. Alkalmazás célja

1.4. Fogalmak, rövidítések

 

2. A taxi társaság felépítése

2.1. Munkatársak jogai és kötelezettségei

 

3. Döntéshozatalra jogosultak

3.1. Az Etikai Bizottság

3.2. Társadalmi Etikai Csoport

3.3. Diszpécser

 

4. A taxi társaságoknál történő személyfuvarozás feltételei

4.1. A gépjárművel szemben támasztott követelmények

4.2. A gépjárművezetővel szemben támasztott követelmények

4.3. Váltótársra vonatkozó szabályok

 

5. URH-rádióra vonatkozó előírások, szabályok

 

6. URH-rádió forgalmazási rendje

 

7. Munkavégzéssel kapcsolatos előírások

 

8. A címfelvétel rendje

8.1. Azonnali rendelések kiadása és felvétele

8.2. Előrendelések kiadása és felvétele

8.3. Néma cím kiadás

8.4. Vidéki címek kiadása és felvétele

8.5. Drosztról történő címkiadás és címfelvétel

8.6. Prémium - Lemondott fuvardíj rendszer

 

 

 

9. A címre érkezés szabályai

9.1. Általános szabályok

9.2. Fuvarkényszer

9.3. Címvisszaadás hangos illetve néma cím esetén

9.4. Időmérés

 

10. A címmel kapcsolatos reklamációk

10.1. Utassal történő kapcsolatfelvétel

01.2. Reklamáció

10.3. Fuvar meghiúsulás

 

 

11. A taxióra indítás szabályai

11.1. Azonnali rendelés

11.2. Előrendelés

11.3. Óraindítás vidékre történő megrendelés esetén

 

12. Különleges igényű megrendelések

 

13. Megrendelővel, utassal szemben tanúsított magatartás

 

14. Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása

 

15. Poggyász kezelése, talált tárgyak

 

16. Fuvar megtagadás

 

17. Fuvardíj kiegyenlítése, számlaadás

17.1. Készpénzzel történő fuvardíj kifizetés

17.2. Címolvasó, cím kiadó készülék segítségével (TaxiPay)

17.3. QR kódos utazási igazolás

17.4. Virtuális TaxiPay fizetés

17.5. Bankkártya olvasó (POS terminál) használata

17.6. Taxi utalvánnyal történő fizetés

17.7. Aláírós

17.8. Borravaló

17.9. Zálogtárgy

 

18. Egyéb szabályok

18.1. A gépjármű vezetőt érő támadás, pánik gomb használata

18.2. Közlekedési baleset

18.3. Az utas, más közlekedő rosszulléte, halála esetén követendő eljárás

18.4. Forgalmi akadály, baleset bejelentése

18.5. Műszaki hiba

 

19. Gépjármű vezetők egymással szembeni magatartási szabályai

 

20. Etikátlan magatartás

20.1. Etikátlan magatartás droszton

20.2. Etikátlan magatartás a közlekedésben

20.3. Etikátlan magatartás a fegyelmi tárgyaláson

20.4. Egyéb etikátlan magatartási formák

 

21. A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében alkalmazott szankciók

Fegyelmi vétségek

 

Munkatárssal szemben elkövetett vétségek

 

21.1. Etikátlan címfelvétel, címre haladás

21.2. Fuvarlopás

21.3. Fuvarlenyúlás, fuvarkisajátítás

21.4. Áron aluli fuvarozás

21.5. Felvett rendelésről késés

21.6. Durva szóhasználat, tettlegesség

 

Utassal, megrendelővel szemben elkövetett vétségek

 

21.7. Túlszámlázás, túlkövetelés

21.8. Helytelen tarifa használat

21.9. Műszaki hibából eredő túlkövetelés

21.10. Téves illetve helytelen útvonal választás

21.11. Hibás számlázás

21.12. Utas tévesztés

21.13. Címtévesztés

21.14. Felvett rendelés nem teljesítése

21.15. Hanyag fuvarkezelés

 

22. Az URH készülékkel kapcsolatos szabálytalanságok és azok szankciói

22.1. A taxi-gépkocsiban a következő URH-val kapcsolatos eszközök lehetnek

 

23. Szankciók-tiltások-büntetések

23.1. Forgalmazás, diszpécser által kiszabható szankciók

23.2. Taxi gépkocsi miatti büntetések

23.3. Gépkocsivezető miatti büntetések

23.4. Az Etikai Bizottság alaphatározatai

 

24. Kiegészítő rendelkezés

 

25. Zárórendelkezés

 

26. Megközelítési táblázat

 


 

Az Etikai Szabályzat olyan szabályrendszer, ami meghatározza a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus cégjelzése alatt személyfuvarozási tevékenységet végző gépjármű vezetők számára a kötelező szolgáltatási-, viselkedési- és öltözködési normákat, a tevékenység végzésének szabályait.

 

1. Általános információk

 

 

1.1. Alkalmazási terület

 

Az ország egész területe

 

 

1.2 Felelős

 

a)     Az Etikai vezető felelős az etikai szabályzat kiadásáért, és az EB ellenőrzéséért.

b)     Az Etikai Bizottság felelős, az Etikai Szabályzatba foglalt előírások betartásáért, a szabálytalanságok kivizsgálásáért, a szükséges intézkedések és szankciók kiszabásáért.

 

 

1.3. Alkalmazás célja

 

a)     A taxi cégek etikai működésének meghatározása

b)     A feladatok, felelősségek, szankciók leírása

 

 

1.4 Fogalmak, rövidítések

 

a)     Droszt: személy taxi részére kialakított fuvarszerzési és várakozási hely, más néven taxiállomás.

b)     Etikai Szabályzat (ESZ)

c)     Etikai Bizottság (EB)

d)     Társadalmi Etikai Csoport (TECS)

 

2. A taxi társaság felépítése

 

A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus vezetését az ügyvezető igazgató látja el.

 

A jelentkező fuvarigények kezelésére 24 órás diszpécser szolgálat üzemel, ahol az utassal az első kapcsolatot a telefonkezelő veszi fel. A beérkező megrendeléseket a diszpécser néma címkiadó rendszeren illetve URH rádión keresztül közvetíti ki a szolgálatban lévő taxis kollégák részére.

Munkájuk zavartalan biztosítása, valamint az esetleges visszaélések elkerülése végett a diszpécserközpontban az ott dolgozókon kívül csak engedéllyel lehet tartózkodni.

 

A magas színvonalú szolgáltatáshoz szükséges rend és fegyelem biztosítását, a mindennapi folyamatos munkavégzés ellenőrzését, a szabályok betartását, továbbá a kollégák munkájának segítését az EB, a TECS és a Diszpécser szolgálat tagjai végzik.

Az EB feladata továbbá az új belépők beilleszkedésének segítése, munkájuk figyelemmel kísérése. Kiválasztásuk során fő szempont, hogy emberileg és szakmailag alkalmasak legyenek, és jó példát mutassanak.

 

Az irodai alkalmazottak a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus pénzügyi, adminisztrációs, valamint marketing feladatait látják el.

 

A fuvarok lebonyolítását a taxi gépkocsivezetők végzik, akik a megrendelővel történő személyes kontaktus révén a legtöbbet tehetik a szolgáltatás pozitív megítélése érdekében.

 

Mindannyiunk összehangolt, magas színvonalú munkájára van szükség ahhoz, hogy a budapesti taxi piacon kivívott eredményeinket megőrizzük és tovább fejlődjünk.

 

 

 

2.1 A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozó munkatársak jogai és kötelezettségei

 

A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében személyszállítást végző minden gépkocsivezető azonos jogokat élvez és rájuk ugyanazon kötelezettségek vonatkoznak.

2.1.1 Jogok

 

A taxi-gépkocsivezetőknek joga van

 

a)     6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszere által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.

b)     A gépkocsivezetővel szemben lefolytatott vizsgálatokon személyesen részt venni és vélt sérelem esetén a vizsgálat eredményével összefüggő szankciót 1 munkanapon belül a vezetőségnél írásban megfellebbezni, melyre a cégvezetés 7 munkanapon belül válaszol.

c)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerének fejlődését ötleteivel, ismereteivel segíteni. Ennek formája lehet írásos anyag, valamint az adott terület vezetőjének szóbeli tájékoztatása.

d)     A gépkocsivezetőnek lehetősége van tagdíj korrekciót kérni, melyet az Taxi üzletágvezető bírál el, a csatolt iratok alapján.

e)     A "mindenki - mindenkit mérhet" elv alapján dolgozni.

f)      Bizonyos szankciók megváltani, melynek összege 2000Ft / nap.

g)     Kérni EB, TECS tag segítségét káreseménynél, balesetnél.

h)     Vélt, vagy valós sérelem esetén írásban kérni az adott eset EB.- TECS tag intézkedésének illetve más kollégával szembeni ügyének kivizsgálását, melyet a cég vezetés bírál el és erről értesíti a kollégát. A munkatárs kérheti személyes jelenlétét és szembesítését a vizsgálat során az EB, TECS taggal illetve más kollégával szemben.

 

 

2.1.2. Kötelezettségek

A taxi-gépkocsivezetőnek kötelessége

 

a)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus nyilvántartásában szereplő adatok változásait (lakcím, telefonszám, gépkocsi csere, jogosítvány - forgalmi engedély érvényességi ideje, stb.) 3 napon belül az erre illetékes személynél bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredendő anyagi és erkölcsi kárért, valamint adott esetben a forgalmazás, szolgáltatás lassításáért-hátráltatásáért a gépkocsivezetőt terheli a felelősség.

b)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által előírt díjakat pontos időben befizetni.

c)     A taxi gépkocsit kifogástalan műszaki, esztétikai és fuvar kész állapotban kell üzemeltetni.

d)     Az URH rádiót, a taxamétert, a bankkártya olvasót illetve a címolvasó készüléket rendeltetés- és előírásszerűen használni, töltöttségükről gondoskodni illetve ezen munkaeszközök tölthetőségét biztosító kiegészítőket a gépjárműben tárolni. Utcai beülés esetén is kötelező a WIFI HOTSPOTOT bekapcsolni. A hálózat címe egységesen: 6x6taxiURH-(kód) illetve TaxiPlusURH-(kód), (így egybe és kisbetűkkel!)

e)     A GPS-t teljes munkaidőben üzemszerűen működtetni köteles.

f)      1 évnél frissebb térképet, vagy frissített GPS-t használni.

g)     Kizárólag a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által rendszeresített számlatömböket, nyomtatványokat és egyéb elszámolási eszközöket használni.

h)     Minimum 100-km megtételére alkalmas üzemanyaggal, VALAMINT 20.000-FT váltópénzzel rendelkezni.

i)       Munkavégzés során a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében kötelezően előírt szabadjelzőt, matricákat, reklámanyagokat viselni.

j)       Munkavégzés során a forgalmazó csatornán elhangzó információkat figyelemmel kísérni, valamint a munkát az elhangzó szolgálati közlemények tartalmának megfelelően végezni.

k)     Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a címolvasó készülék nem csak félcsendes, csendes címkiadásra, valamint a fuvarköltség kiegyenlítésére szolgáló eszköz, hanem fontos üzenetközvetítő is a vezetőség részéről. Ezekből az üzenetekből fontos információkhoz lehet jutni a fuvarozással, rendezvényekkel és egyéb ügyekkel kapcsolatban. Rendszeres olvasása kötelező, mert ennek hiányából eredő felelősséget mindenkinek magának kell vállalni.

l)       Utasokkal, megrendelőkkel szemben udvariasan, kulturáltan viselkedni.

m)   Az Etikai Bizottság munkáját segíteni, a vele szemben folytatott vizsgálatban részt venni, az egyéb vizsgálatokban - amennyiben tanúja volt a vizsgálati esetnek - az EB tagjainak pontos tájékoztatást adni.

n)     Amennyiben a kártyalehúzó és a címolvasó készülék nem üzemképes, köteles azt jelezni és a lehető legrövidebb idő alatt a javításukról vagy cseréjükről gondoskodni. Ha címfelvételnél derül ki, hogy a kártyalehúzó nem működik akkor azonnali tiltás bemutatásig. Ennek elmulasztása esetén az EB hanyag fuvarkezelésként kezeli a történteket.

o)     Utcai leintés esetén az utas kérésére kártyalehúzót használni

p)     A BKK rendelet értelmében tilos az autóban való dohányzás még akkor is, ha a kolléga szabad, de fuvar kész állapotban van. Ellenőrzés esetén 1 nap nem megváltható tiltás.

q)     A CÉGVEZETÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉS AZ EB ÉS TECS TAGOK RÉSZVÉTELÉVEL LEBONYOLÍTOTT PRÓBAUTAZÁSOK ÉS ELLENŐRZÉSEK SORÁN TELJES EGYÜTTMŰKÖDÉST TANÚSÍTANI.

r)      AZ EB ÉS A TECS FENNTARTJA A JOGOT A VÁRATLAN ELLENŐRZÉSEKRE, AKÁR A KÖZPONT ELŐTT IS, MEGTÖRTÉNHET AZ ELVÁRT SZÍNVONAL MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN.

 

3. Döntéshozatalra jogosultak

 

 

3.1. Etikai Bizottság

 

 

3.1.1. Az EB feladata

 

Az EB feladata az ESZ-ben előírt követelményrendszer megvalósulásának ellenőrzése, valamint az ESZ-ben foglaltakkal ellentétes magatartásnak, szabályszerű eljárás során történő szankcionálása.

 

 

3.1.2. Az EB felépítése és működése

 

a)     Az EB a tulajdonos által meghatározott létszámú testület, melynek működését a tulajdonos által kijelölt személy, az EB vezetője irányítja.

b)     Az EB testületként jár el, heti rendszerességgel tartja zárt üléseit, melyen az EB tagjainak kötelező részt venni.

c)     Indokolt esetben az EB vezetője rendkívüli ülést hívhat össze.

d)     Amennyiben egy EB tag két alkalommal igazolatlanul távol marad, úgy az EB-ben a tagsága megszűnik. Az EB üléseit az EB vezetője készíti elő.

e)     Az EB a kiszabott szankciókról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni.

f)      Az EB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, minden EB tagot egy-egy szavazat illet meg. Határozathozatal esetén az EB tagok bármelyike csak a vezetés engedélyével tartózkodhat a szavazástól.

g)     Különösen bonyolult vagy speciális szakismeretet igénylő ügyekben az EB tanácsadót kérhet fel, aki a vonatkozó ügy vizsgálata során az EB ülésén jelen van, a jelelevőkhöz kérdéseket intézhet, az ügy iratait megtekintheti, véleményt nyilváníthat.

h)     Jogi szakkérdésekben első sorban a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus jogi képviselőjét kell igénybe venni.

 

 

3.1.3. EB tag kiválasztása

 

Az EB tag kiválasztására a 6x6 Taxi illetve TaxiPlus vezetése, illetve az EB vezetője tesz javaslatot.

 

3.1.4. Az EB tag megbízatása megszűnik:

 

a)     ha a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus Etikai Bizottság vezetője az EB tag megbízatását visszavonja.

b)     ha az EB tag lemond.

c)     ha az EB tag és a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus között létrejött szolgáltatási szerződés megszűnik.

d)     ha az EB - rendkívüli ülésen 3/4-es szótöbbségi határozattal döntést hoz az EB egy tagjának kizárásáról, ahol az érintett EB tag nem szavazhat.

e)     ha az EB tag az EB üléséről kétszer igazolatlanul távol marad.

f)      az EB tag halála esetén.

 

 

3.1.5. Az EB tagjainak feladata és jogköre

 

a)     Az EB tagjainak joga van a 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál dolgozó gépjárművezetők szolgáltatásával kapcsolatos teljes körű ellenőrzésre. A jog kiterjed az alkohol szonda használatára is. Amennyiben alkoholos befolyásoltság gyanúja merül fel, az EB tag köteles a gépjárművezetőt teljes tiltásba helyezni, a szabadjelzőt, a kártyalehúzót és a címolvasó készülékeket, tartozékaival a gépkocsivezetőtől lefoglalni és a diszpécserközpontban leadni.

b)     Az EB tagjainak joga van a szabályok ellen vétőket figyelmeztetni, bizonyos vétségek esetén URH rádión keresztül 2- 24 órára letiltani, vagy indokolt esetben a kollégát az EB ülésére berendelni, súlyos esetben addig is teljes tiltásba helyezni.

c)     Az EB tagja minden általa hozott egyedi döntésről köteles a diszpécsert haladéktalanul tájékoztatni, ennek során megjelölni a gépjármű vezető és a gépjármű szükséges adatait, a büntetés kiszabására okot adó eseményt, vagy körülményt és a kiszabott büntetést.

d)     Az EB tagjai kötelesek a tudomásukra jutott szabálytalanságok vonatkozásában haladéktalanul intézkedni, abban az esetben amennyiben a történtekkel kapcsolatban más jogosult részéről még nem volt intézkedés, valamint nem merül fel az alapvető személyiségi jogok megsértése.

e)     Az EB tag bármilyen szolgálati jellegű intézkedését lehetőség szerint a reklama csatornán bonyolítsa.

f)      Az EB tagjainak kötelessége szóbeli, vagy írásbeli bejelentés alapján vizsgálatot kezdeményezni és az ESZ-nek megfelelő döntést hozni.

g)     Az EB tagok célzott ellenőrzési tevékenységet is kötelesek végezni, szükség esetén a TECS tagok bevonásával a 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál dolgozó kollégákkal, gépkocsikkal, URH rádiókkal kapcsolatban. Az EB tag és TECS tag intézkedését a diszpécser a szolgálati naplóban köteles dokumentálni.

h)     Az EB tagnak jogában áll idő bemondása nélkül a címre érkezést mérni. Annak eredményét a mérést követően a diszpécserrel haladéktalanul közölnie kell.

i)       Az EB és s TECS tagnak joga és kötelessége a munkája során észrevételeivel segíteni a diszpécsert a gördülékeny és szabályos címkiadásban.

 

3.1.6. A gépjármű vezetőkkel szemben indított eljárás

 

a)     Az ESZ alapján a gépjármű vezetőt az EB ülésére be kell rendelni, amennyiben az EB tagja olyan szabály megsértéséről szerez tudomást vagy bejelentés érkezik melynek elbírálásához a szabálysértést elkövető meghallgatása elengedhetetlenül szükséges.

b)     Ugyancsak kötelező a meghallgatás, ha hatóság, vagy más szervezet szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetéséről értesíti 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus vezetőségét.

c)     Ezeket az eseteket EB vizsgálja, a tárgyalásról jegyzőkönyv készül.

d)     A berendelési időpontot az Etikai vezető közli a kollégával első sorban telefonon és/vagy a címkiadó berendezésen keresztül üzenet formájában.

e)     A berendelt munkatárs akadályoztatása esetén köteles értesíteni az EB. bármely tagját, és új időpontot egyeztetni.

f)      Amennyiben a gépjármű vezető a berendelésről tud, és ennek ellenére igazolatlanul nem jelenik meg az EB ülésén, úgy távolmaradását 1 nap megváltható tiltással szankcionálja, ügyét nélküle letárgyalja vagy ha ez nem lehetséges a következő ülésre visszarendeli.

g)     Ha a gépjármű vezető az EB ülésén önhibáján kívül nem tud megjelenni és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja, ügyét nélküle letárgyalja vagy ha ez nem lehetséges a következő ülésre visszarendeli.

h)     Az EB ülésen a meghallgatásra berendelt gépjármű vezető az ESZ által meghatározott öltözködési szabályoknak megfelelően, fuvar kész állapotban, gépkocsijával együtt köteles megjelenni. Abban az esetben, ha ezen követelményeknek nem felel meg akkor 1 nap megváltható tiltással szankcionálható.

i)       Az EB az esettől függően az ESZ-ben foglalt bármelyik szankciót alkalmazhatja. Abban az esetben, ha az ESZ-ben a szabályszegésnek külön megjelölt (nevesített) következménye van, úgy az EB azt a szankciót köteles alkalmazni.

j)       Amennyiben az ESZ valamilyen magatartást tilt, vagy valamilyen magatartást előír, de a szabályszegés következménye nincs nevesítve, úgy az EB az összes körülmény figyelembevételével dönt.

k)     Az Etikai Bizottság az eljárás eredményétől függően a figyelmeztetéstől a szerződésbontásig szankcionálhat, vagy a vizsgált munkatársat felmentheti. Szerződésbontás esetén a kizárt munkatárssal 2 évig nem, 2 év után csak 1 év próbaidővel köthető új szerződés.

l)       AZ EB TAGJAINAK JOGÁBAN ÁLL PRÓBAUTAZÁST KEZDEMÉNYEZNI, ÉS SÚLYOS VÉTSÉG ESETÉN RENDKÍVŰLI ÜLÉST ÖSSZEHÍVNI VALAMINT AZ ÜLÉS LEFOLYTATÁSÁIG A KOLLÉGÁT TILTÁSBA HELYEZNI.

m)   Szerződés bontás esetén a szankciónak nincs halasztó hatálya! Ebben az esetben a fegyelmi tárgyalás végén, a kolléga köteles leadni a címolvasó készüléket, kártyalehúzóját és szabadjelzőjét. Fellebbezés esetén ezen eszközöket az ügy kedvező elbírálása után hiánytalanul visszakapja.

n)     Meg nem váltható tiltás esetén nem állhat be a cég által szervezett drosztra, viszont időajánlattal vehet fel címet. Amennyiben a cég által szervezett drosztról utast visz el, és ez bebizonyosodik, az EB súlyos vétségként bírálja el, amely szerződésbontás is lehet. Rá nem vonatkoznak a szünet és kikapcsolt állapotban lévőkre vonatkozó szankciók.

o)     A gépkocsivezető a lefolytatott vizsgálat eredményével összefüggő szankciót 1 munkanapon belül a vezetőségnél írásban megfellebbezni, melyre a cégvezetés 7 munkanapon belül válaszol.

p)     A Fellebbviteli bizottság a bejelentés, a fegyelmi tárgyaláson készült jegyzőkönyv, és a vizsgált munkatárs ismételt meghallgatása alapján hozza meg döntését, mely enyhítő-helybenhagyó- súlyosbító ítélet is lehet.

 

 

3.1.7. Fellebbezés

 

a)     EB-, TECS tag által illetve diszpécser által az URH-rádión vagy címolvasó készüléken kiszabott szankció közlésekor a gépjármű vezető jogosult jelezni fellebbezési igényét. Ebben az esetben a gépjárművezető a diszpécsertől időpontot kérhet a soron következő EB ülésre. Amennyiben a gépjármű vezető a fellebbezési igényét haladéktalanul nem jelezte, abban az esetben a kiszabott szankciót elfogadottnak tekinti. Fellebbezés esetén a kiszabott szankció felfüggesztésre kerül

b)     Az EB a soron következő ülésen köteles a fellebbezést elbírálni.

c)     Amennyiben a fellebbezés során megállapítást nyer a kolléga vétlensége, a kiszabott szankció eltörlésre kerül.

d)     EB ülésen meghozott döntésről és a kiszabott szankcióról, az EB a jelen lévő gépjárművezetőt írásban és szóban a helyszínen tájékoztatja.

e)     EB ülésen meghozott határozat ellen a gépjármű vezetője felülvizsgálati vagy enyhítési kérelmet jogosult benyújtani.

f)      Fellebbezés, illetve felülvizsgálati kérelem elbírálása után az alkalmazott szankció a közléssel egy időben lép életbe.

g)     Az EB által meghozott döntés elleni fellebbezési kérelemnek a büntetésre halasztó hatálya van, kivéve a szerződés bontást.

h)     Ha a kolléga a felülvizsgálati ülésen nem jelenik meg a kiszabott büntetése nem megválthatóvá válik.

 

 

3.2. Társadalmi Etikai Csoport

 

a)     Az Etikai Bizottság szerves részét képező és munkáját segítő csoport a TECS. Ennek a csoportnak a vezetőjét a mindenkori EB tagok közül a cégvezetés jelöli ki.

b)     A TECS tagok kiválasztása a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus vezetésével egyeztetve az EB feladata. TECS tag kizárólag a 6x6 Taxi-val illetve a Taxiplus-al szolgáltatási szerződést kötött egyéni vállalkozó vagy alkalmazott lehet.

 

 

3.2.1. A TECS tagjainak feladata és jogköre

 

a)     A TECS tag ellenőrizheti:

-         a címre érkezést, ahol a késés esetén az "IDŐ" szó bemondásával tájékoztatja a diszpécsert, vagy a szabályzatnak megfelelően tiltást alkalmazhat időmérő stopper bemutatása nélkül. Az időmérést végző TECS tagnak az ellenőrzött címen kell várni a gépkocsit vagy rálátással kell várakoznia. Elfogadott továbbá a közvetlen egymás mögött történő haladás, illetve az egyszerre történő címre érkezés.

-         a gépkocsikra előírt matricákat, reklámanyagokat, hiány vagy szabálytalan elhelyezés esetén tiltást alkalmazhat. A TECS tag ellenőrizheti az URH rádió plombák meglétét, hiányos vagy sérült plomba esetén azonnali teljes tiltást alkalmaz, ezzel egyidejűleg a TECS tag köteles EB tagot vagy URH rádió ellenőrt bevonni az ügy továbbvitele céljából. A TECS tag ellenőrizheti a gépkocsik esztétikai állapotát. A gépkocsi bármilyen sérülése esetén állapottól függően javítási határidőt szabhat, mely nem haladhatja meg a 14 napos intervallumot. Amennyiben szükséges, az EB tag bevonásával kategóriamódosítást kezdeményezhet. A TECS tag ezen intézkedéséről köteles értesíteni a diszpécsert, aki az eseményt benaplózza. A TECS tag ellenőrizheti a gépkocsik külső-belső tisztaságát, szükség esetén tiltást alkalmazhat.

-         a gépkocsivezető ruházatát, ápoltságát, szükség esetén tiltást alkalmazhat.

-         a taxizáshoz szükséges valamennyi irat meglétét és érvényességét, hiányosság esetén EB tag bevonásáról köteles intézkedni.

-         a taxaméterben beállított tarifákat. Az engedélyezett tarifáktól való bármilyen eltérés esetén azonnali teljes tiltást alkalmazhat és EB tag bevonásáról köteles intézkedni.

b)     A TECS tag bármilyen szolgálati jellegű intézkedését lehetőség szerint a reklama csatornán bonyolítsa.

c)     A TECS tag köteles ellenőrzési lapot vezetni, amit minden hónapban köteles leadni a TECS vezetőjének, aki összesíti a lapokat és havi jelentést készít az Etikai vezetőnek.

d)     A TECS vezetője a cég vezetés kérésére meghatározott időszakonként átfogó összesítést készít a leadott ellenőrzési lapok alapján. Szükség esetén a gyakorta különböző vétségeket elkövető kollégákat fegyelmi tárgyalásra rendelheti be.

e)     A TECS tag a vétségtől függően oktatásra rendelhet be.

f)      A TECS tagok bemutatástól - 24 óráig terjedő tiltó jogkörrel rendelkeznek. Hatáskörük kiterjed az utcán elvégezhető ellenőrzésekre és a forgalmazási rend betartására.

 

 

3.3. Diszpécser

 

a)     Feladata a címkiadás szakszerű és fegyelmezett lebonyolítása URH rádión, illetve címkiadó rendszeren keresztül, az ESZ és a részére kiadott szolgálati utasítás alapján.

b)     A diszpécser és az EB tagjai munkájuk során egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, egymás döntéseit nem bírálhatják felül. A címkiadással kapcsolatban az EB tagjai észrevételt, javaslatot tehetnek a kialakult probléma megoldására.

c)     A diszpécser a tudomására jutott szabálytalanságokkal kapcsolatban köteles haladéktalanul intézkedni. Azonnali tiltást alkalmaz címtévesztés, utas tévesztés, késés, URH fegyelem megsértése, stb. esetén. Lásd 23.1 pont. Amennyiben szabálytalanság esetén, a gépjárművezető felelőssége nem egyértelmű, vagy utas panasz esetén is köteles az érintett gépjárművezetőt a soron következő EB ülésre berendelni.

d)     A diszpécser a kollégáknak szóló üzeneteket kizárólag a címkiadó berendezésen keresztül adhatja át.

 

 

4. A 6x6 Taxi-nál és a TaxiPlus-nál történő személyfuvarozás feltételei

 

HA A SZABADJELZŐ FENT VAN A GÉPKOCSIN,

TAXI ÜZEMMÓDNAK MINŐSÜL

 

 

4.1. A gépjárművel szemben támasztott követelmények

 

a)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében csak olyan gépjárművel szabad személyszállító tevékenységet végezni, amely műszaki állapota megfelel a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetve a BKK előírásainak.

b)     A gépkocsit 6x6 Taxi- illetve TaxiPlus-ként csak sérülésmentesen, hibátlan fényezéssel és kívül-belül kifogástalanul tiszta állapotban szabad üzemeltetni.

c)     Szélsőséges időjárási viszonyok (havas, latyakos, sáros idő) esetén is szükségszerű a műszak megkezdése előtt és közben is a gépkocsi külső és belső tisztítása.

d)     Az EB és a TECS tagja az ellenőrzések során tapasztalt tisztasági vagy esztétikai hiányosságok pótlásáig letiltást alkalmazhat.

e)     A hiányosságok pótlása után csak akkor vállalható fuvar, ha a gépkocsivezető az EB vagy a TECS valamelyik tagjának bemutatta gépkocsiját.

f)      Amennyiben a gépkocsi műszaki állapotára vagy külső/belső tisztaságára utas panasz érkezik, akkor annak következménye - bizonyítottság esetén 3 nap nem megváltható tiltás.

g)     A gépkocsi bármilyen sérülését be kell mutatni EB vagy TECS tagnak, aki a sérülés mértékétől függően dönt a munka engedélyezéséről vagy a tiltásról, illetve a javítás határidejéről (max. 14 nap). Aki elmulasztja bemutatni az autóját és később kiderül, EB elé rendelendő.

h)     Amennyiben az újra fényezést nem követi azonnal " sárgítás", abban az esetben a BKK-tól kell engedélyt kérni a munkavállalásra. Ezt az igazolást be kell mutatni az Etikai vezetőnek, csak így lehet a 6X6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozni.

i)       Újrafényezett gépkocsi a fényezett felületeken viselt matricák viselése alól 1 hét mentesítést kaphat.

j)       A csomagtartónak tisztának és a gépkocsi működtetéséhez szükséges eszközökön kívül üresnek kell lennie.

k)     A gépkocsiban nem szabad elhelyezni az utast irritáló, udvariatlan hangnemű tilalmi felszólításokat, a közízlést sértő, erotikus tartalmú kiadványokat, szóróanyagokat, illetve az utast zavaró reklámokat, hirdetéseket, politikai, illetve vallási tartalmú tárgyakat, feliratokat.

l)       A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozni csak az előírásoknak megfelelően elhelyezett matricákkal, szabadjelzővel, reklámanyagokkal lehet.

m)   A szabadjelzőt a gépkocsi B oszlopával egyvonalban, a tető szélén vagy közepén kell elhelyezni. Kivétel ez alól az üvegtetős autó, melyen hátra is helyezhető.

n)     A gépkocsi műszaki hibájából eredő kárért, károkozásért a gépkocsi vezetője és üzembentartója felel.

 

 

4.2. A gépjárművezetővel szemben támasztott követelmények

 

a)     A taxi-gépkocsivezető ápolt külsejű, gondozott és tiszta legyen, öltözete feleljen meg a közízlésnek, az évszaknak és az időjárásnak.

b)     Öltözködési szabályok:

-         Kizárólag ing viselhető ÉS CSAK BETŰRVE! Nem megengedett a póló (ujjatlan, kör vagy ing nyakú), kapucnis felső, szabadidő felső, tréning felső, sport ruházat, bőrmellény, motoros bőrdzseki, horgászmellény. Pulóver viselhető (V vagy kör nyakú), de nem lehet rajta nagy felirat.

-         A nadrág kizárólag hosszúszárú szövet, vászon illetve egyszínű fekete vagy kék farmer lehet. Tilos a koptatott, KOPOTT, szakadt, szaggatott, vasalatlan, koszos, oldalzsebes, feliratokkal tarkított nadrág viselete.

-         Kizárólag alkalmi-elegáns zárt bőr, műbőr, velúr bőr félcipő viselhető. Tilos az utcai szabadidő cipő, vászoncipő, sportcipő, tornacipő, papucs, szandál illetve a zokni vagy harisnya nélküli bármilyen lábbeli viselete vagy a mezítlábas munkavégzés. A zokni nem lehet bokazokni (titokzokni).

-         Szolgáltatás közben tilos sapkát vagy fejfedőt viselni!

-         Téli vagy hűvösebb időszakban is kötelező a pulóver alatt az ing viselete.

-         ENGEDÉLYEZETT A GARBÓ HASZNÁLATA, EZ ALÁ NEM KELL INGET FELVENNI.

-         Hölgy gépkocsivezetők kötelesek minimum térdig érő szoknyát, kosztümöt, nadrágot illetve pulóvert vagy blúzt viselni. TILOS AZ UJJATLAN NYÁRI RUHA, TOP, MINISZOKNYA HASZNÁLATA.

-         Nem megfelelő öltözet szankciója 1 nap nem megváltható tiltás.

-         AZ ELŐÍRT ÖLTÖZÉK ALÓL FELMENTÉST AZ ETIKAI VEZETŐ ADHAT ÍRÁSBAN, MELYET A KOLLÉGÁNAK MAGÁNÁL KELL TARTANIA.

c)     Különleges személyszállítási feladatok esetén az alkalomhoz és a megrendelő kívánságához kell igazodnia az öltözetnek.

d)     A taxi-gépkocsivezető feleljen meg a jogszabályi feltételeknek, rendelkezzen az átlagost meghaladó helyismerettel (fontosabb közintézmények, kórházak, szórakozó és szálláshelyek, idegenforgalmi nevezetességek stb.) valamint rendelkezzen a munkájához szükséges segédeszközökkel (aktuális térkép vagy navigációs készülék).

e)     A taxi-gépkocsivezető kipihenten kezdje munkáját. Nem állhat alkohol, vezetési képességét és ébrenlétét befolyásoló gyógyszer, kábítószer hatása alatt. Ezek fogyasztása vezetés közben is tilos.

f)      A gépjárművezetőnek a személyfuvarozáshoz az alábbi érvényes okmányokkal, igazolásokkal, valamint egyéb nyomtatványokkal, bizonylatokkal kell rendelkeznie:

-         személyi igazolvány

-         lakcím kártya

-         vezetői engedély

-         személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány

-         az NKH által kiadott "Vezetői Igazolvány" (arcképes igazolvány)

-         gépjármű forgalmi engedély

-         kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat

-         taxi engedély

-         egyéni vállalkozóknak vállalkozói igazolvány, egyéb esetben munkaszerződés, vagy megbízási szerződés

-         a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által kibocsájtott URH engedély

-         taxaméter hitelesítési bizonyítvány

-         PÁV II, vagy azzal egyenértékű igazolás

-         a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által kibocsájtott készpénzfizetési számlatömb

-         éves Pest Megyei E-matrica

 

A listában felsorolt iratok meglétét, érvényességét a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozó EB és TECS tagok jogosultak ellenőrizni, a gépjármű vezető felszólításra köteles bemutatni.

Amennyiben az ellenőrzésre jogosult személy az ellenőrzés során hiányosságokat vél felfedezni, abban az esetben azonnali tiltást kell alkalmaznia!

 

 

4.3. Váltótársra vonatkozó általános szabályok

 

a)     Váltótárs, illetve alkalmazott csak 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus Szolgáltatási Szerződéssel rendelkező munkatárs lehet.

b)     Az alkalmazotti, valamint vállalkozói formában működő rendszerben váltótárs csak a Cégvezetés és az EB tudtával engedhető meg.

c)     Aki alkalmazottat foglalkoztat, köteles kezességet vállalni érte, mind anyagi, mind erkölcsi értelemben.

d)     Minden esetben be kell tartani a Szolgáltatási Szerződésben és az ESZ-ben foglaltakat.

e)     Az ESZ-ba ütköző vétségek elkövetése esetén, ha nem tisztázható egyértelműen a vétséget elkövető személy, mindannyian tiltásba kerülnek azok, akik az adott taxi gépkocsin, de különböző kódszámon dolgoznak.

f)      A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében azonos kóddal két munkatársnak szigorúan tilos dolgozni. Amennyiben mindez bizonyíthatóan megtörténik, minden esetben szerződésbontást von maga után. (Pl.: pénzügyi tiltás, vagy egyéb tiltás kijátszása)

g)     Ellenőrzéskor minden esetben az a gépkocsivezető felelős, aki éppen szolgálatban van. (Pl.: gépkocsi tisztaság, gépkocsivezető ápoltsága, öltözete.

h)     Semmi esetre sem elfogadható hivatkozásként az, hogy a váltótárs, vagy alkalmazott mulasztása miatt koszos az autó.)

 

 

5. URH - rádióra vonatkozó előírások, szabályok

 

a)     A gépkocsiban csak a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus központjában bejelentett és az URH engedélyben bejegyzett, gyári számmal és 6x6 Taxi-os illetve TaxiPlus-os plombával rendelkező rádiókészülék használható.

b)     A rádió engedélyt minden gépkocsi vezetőnek köteles magánál tartani, mely hatósági vagy etikai ellenőrzés során a rádió használatának jogosságát igazolja.

c)     Az URH rádiónak rendelkeznie kell plombával, melyet kizárólag a Voláncom (X. Korponai utca 1-3.) adhat ki.

d)     A plomba sértetlenségéért a taxi gépkocsivezető felel.

e)     Sérült plombával dolgozni tilos!

f)      Ha ellenőrzéskor kiderül, hogy a plomba sérült, a munkatárs azonnali tiltást kap, az EB pedig az URH szerviz szakvéleményét kéri ki.

g)     Minden taxi gépkocsiban 1 db adó vevő URH-rádió lehet, ami az URH engedélyben bejegyzett. Azon kívül nem lehet további 6x6 Taxi illetve TaxiPlus frekvenciákkal rendelkező adásindításra alkalmas URH készülék még a csomagtartóban sem!

 

 

6. URH - rádió forgalmazási rendje

 

a)     A forgalmazási rend hatálya kiterjed a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus gépkocsivezetőire és a diszpécserközpont dolgozóira.

b)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus csatornáin üzemelő rádiók csak azonosító kóddal forgalmazhatnak.

c)     A forgalmazás a központ irányításával történik.

d)     A forgalmazó csatornákon adást kezdeményezni csak a diszpécser engedélyével szabad.

e)     Engedélyt kérni csak kétszeri kódjelzéssel lehet (kivétel: "HÁRMASBRÉK", "BALESET", "RENDELÉS", "REKLAMA", "IDŐ", "CSERE", valamint a vezetőség és EB tagok, kihelyezett diszpécserek), a diszpécser - amennyiben a forgalmazás engedi - szót adhat a jelentkező munkatársnak.

1.      Hármas brék: munkatárs ellen intézett támadás, egyéb bűncselekmény, életveszély fennállása.

2.      Baleset: segítséget igénylő közúti baleset, tűzeset, bűncselekmény észlelése, taxi vezető vagy utas rosszulléte.

3.      Rendelés: taxi gépkocsivezető által URH-n történő rendelés.

4.      Reklama: címvisszaadás bármely okból, parkolóhely hiányában körözés vagy nem címen állás, másik autó érkezési idejének tudakolása.

5.      Idő: időméréskor használt kifejezés; a mért munkatárs címre érkezésekor az időmérő "IDŐ" bemondással jelzi a diszpécser felé a címre-érkezés tényét.

6.      Csere: amennyiben a diszpécser - jelentkező hiányában - nem tud kiadni egy rendelést, lehetőség van arra, hogy a taxi gépkocsivezető a már felvett rendelését a kiállási időn belül elcserélje, segítve ezzel a címkiadást. Ezen szándék kifejezésére használható a "CSERE" szó. Cserére javaslatot tenni a diszpécser felé kizárólag a 15 perces címfeldobást követően lehet.

f)      Kizárólag az EB tagjai, szolgálati ügyben kétszeri nyomás (kódjelzés) mellőzésével is beléphet a forgalmazó csatornára!

g)     Tilos a diszpécser szolgálat, az EB és a TECS csoport tagjainak intézkedéseit az URH bármely csatornáján bírálni és minősíteni.

h)     A címfelvételtől kezdve a fuvar végeztéig, a rádiót csak olyan hangerővel szabad-kell üzemeltetni, amely nem zavaró, az utas kérésére azt le kell halkítani, de kikapcsolni csak a diszpécser tájékoztatása után lehet.

i)       Az URH rádión beszélni olyan hangerővel kell, hogy a diszpécser érthetően tudja venni a kollégát. Kiabálni, messziről beszélni a mikrofonba tilos!

j)       Ameddig kiadatlan cím van, a diszpécser a segélykérés, reklamáció vagy autóból történő rendelés kivételével minden más irányú beszélgetés kezdeményezését megtagadhatja.

k)     A munka csatornán folyik a címkiadás, emellett minden magánjellegű beszélgetés tilos.

l)       A reklama csatorna a kiadott címekkel kapcsolatos tájékoztatásra, segítségkérésre használandó.

m)   Minden egyéb beszélgetésre a beszélgető csatornát kell használni. (Előfordulhat olyan eset, amikor a csatornák felosztása változik, erről a diszpécser dönt és tájékoztatja a munkatársakat.)

n)     A reklama csatornán a felvett címmel kapcsolatos tájékozódás vagy segítségkérés ("reklama") esetén a teljes cím (kerület, utca, házszám, név) visszaolvasása kötelező.

o)     Tilos az összes csatornán a fuvarokkal, megrendelőkkel, fizetési móddal, tarifákkal vagy fuvardíj összegével kapcsolatban megjegyzést tenni.

p)     TILOS A FUVAR VÉGCÉLJÁRÓL, AZ UTAS SZEMÉLYÉRŐL – SZÁRMAZÁSÁRÓL, ÚTI CÉLJÁRÓL KÉRDEZŐSKÖDNI, FELTENNI A „MEGÉRI – HOVA MEGY” KÉRDÉSEKET. ELŐFORDULÁS ESETÉN SZANKCIÓJA 2 ÓRA TILTÁS.

q)     Továbbá szigorúan tilos bármilyen vallással, bőrszínnel, származással kapcsolatos megjegyzés vagy gúnyolódás.

r)      Az ebből eredő utas vagy kolléga által bejelentett panasz, minden esetben EB berendelést von maga után.

s)      A beszélgető csatornán is kötelező a választékos, udvarias, kulturált kommunikáció.

t)       A beszélgetések között elsőbbséget kell kapjon a munkával illetve segítségnyújtással kapcsolatos forgalmazás.

u)     Utas jelenlétében tilos a beszélgető csatornán való "hallgatózás".

v)     Az ebből eredő utas panasz EB berendelést von maga után.

 

 

 

7. Munkavégzéssel kapcsolatos előírások

 

A 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál kizárólag fuvar kész állapotban lehet megkezdeni a munkát.

 

a)     Akkor nevezhető fuvar kész állapotnak, ha minden elő írásnak megfelel a gépjármű, a gépkocsivezető, és rendelkezik minden olyan eszközzel, amit az ESZ előír számára. A 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál kizárólag működő légkondicionáló berendezéssel rendelkező gépkocsival lehet dolgozni. 25 °C levegőhőmérséklet fölött kötelező a felvett rendelésre légkondicionált gépkocsival kiállni. Ennek elmulasztása ellenőrzés esetén 1 nap nem megváltható tiltást von maga után. Ha a megrendelő úgy kéri, a légkondicionáló berendezést ki kell kapcsolni.

b)     Több autós rendelés esetén, (azonnali, előrendelés) csak olyan egyterű autó jelentkezhet a címre, akinek padlóba integrált hátsó üléssora van és az be is van csukva a címre érkezéskor. (CSAK SEDAN)

c)     HA CSENDESBEN TÖBB AUTÓS RENDELÉS ÉRKEZIK AZ EGYTERŰ GÉPKOCSIVAL DOLGOZÓ KOLLÉGÁRA, KÖTELES AZT VISSZA ADNI. A CÍMET A DISZPÉCSER KÖTBÉR NÉLKÜL VESZI VISSZA.

 

8. Címfelvétel rendje

 

a)     Cím felvételtől, a címre érkezésig a címet felvevő kollégának bármelyik csatornán elérhetőnek kell lennie. Amennyiben bármely okból a gépkocsit el kell hagynia, jelezze a FORGALMAZÓ csatornán, de telefonon ezek után is elérhetőnek kell lennie. Ha nem elérhető 2 óra tiltás jár érte.

b)     A csendesben és hangosban történő sikertelen címkiosztás esetén a diszpécser címre irányítást kérhet a kollégáktól, ésszerű távolságon és időn belüli megközelítésnél, a megrendelő kiszolgálása érdekében.

c)     Ha a hangosban feldobott címen prémium összeg szerepel, azt a diszpécsernek a feldobásnál jeleznie kell.

 

 

 

8.1. Azonnali rendelések kiadása és felvétele

 

a)     Az első feldobás minden esetben 3 percen belüli címre érkezést jelent, kivétel, ha a diszpécser mást mond.

b)     Ha nincs 3 perces autó, akkor 5, 10, 15 perccel lehet a címre jelentkezni, ha nincs, akkor időajánlatot lehet tenni.

c)     A 3 perces feldobás kivételével a diszpécsernek minden alkalommal mondani kell az 5, 10, 15 percet, és a 10 perces és az idővel feldobásnál a címet el kell ismételnie.

d)     Ha a diszpécser a címfeldobás után nem tudja értékelhető kód hiányában kiadni a címet, rögtön köteles az időt szűkíteni.

e)     A különleges igényeket a diszpécser mindig előre mondja (kombi, csomag, stb.), ezután érthetően a kerületet (városrészt), utcanevet és legvégül a házszámot.

f)      A címet felvevő kolléga max. 3 kódjelzéssel jelentkezhet a kódkapu ideje alatt (1.2 mp) a címre és 1 kódjelzéssel igazolja vissza a címfelvételt.

g)     A címre érkezésre rendelkezésre álló idő, a visszaigazolástól indul.

h)     Szünet vagy kikapcsolt állapotban felvett fuvarnál, amennyiben a diszpécser a kolléga felé nem tudja azonnal továbbítani a címet, 2 óra tiltással jár a forgalmazás lassítás miatt. A kolléga ennek ellenére a fuvart teljesítheti.

i)       Ha időajánlattal vesz fel címet a kolléga köteles megjelölni egy kiérkezési időpontot, AMELY EGYBEN AZ IDŐMÉRÉS ALAPJA IS.

 

8.2. Előrendelések kiadása és felvétele

 

a)     Előrendelésnek minősül a megrendelő által meghatározott időpontra vonatkozó megrendelés.

b)     Az előrendelések kiadása hasonló módon történik, mint az azonnali rendelések esetében, de a címkiadáskor előre közli a diszpécser az előrendelés idejét.

c)     Ha a kolléga az előrendelés idejéhez képest késéssel veszi fel a címet, az általa ígért idő a mérvadó. Utána késésnek minősül.

d)     A címre érkezés és az előrendelés ideje között a címet elhagyni tilos, kivéve a diszpécser engedélyével indokolt esetben.

e)     A budapesti előrendeléseket az előrendelési idő előtt 15 perccel adja ki a diszpécser, de dönthet másképp is, az adott körülményekre való tekintettel.

f)      A Budapest határtáblán kívül eső előrendeléseknél a forgalmazó diszpécser dönt a kiadás idejéről.

g)     Címre jelentkezéskor a kiállási időt mindig az időjárás és a forgalmi körülmények figyelembe vételével kell mérlegelni, és a címet a KRESZ-szabályok betartásával kell megközelíteni.

 

 

8.3. Néma cím kiadás

 

a)     A néma címkiadás GPS alapú cím kiadó rendszeren keresztül történik, automatikusan. A rendszer megfelel a 31/2013 Fővárosi Önkormányzat rendeletének.

b)     A működéséhez elengedhetetlen a telefon GPS rendszerének állandó működése, ezért köteles minden kolléga azt bekapcsolva tartani.

c)     Munka kezdéskor, be kell jelentkeznie, azaz "szabad" állásba kell helyeznie a telefonját. Ha bármi miatt, nem tud fuvart vállalni a készüléket "szünet" állásba kell helyeznie, vagy ki kell kapcsolnia.

d)     A címelfogadási időt 15 mp, a gyorsabb címkiosztás miatt.

e)     A rendszer sávos lekérdezést végez 1 km-en belül, majd 1 és 3 km-en között, majd 3 km és 5 km között, 10 perces címre érkezési idő kalkulálása mellett.

f)      Az 1 Km-en belüli címeket kötelezően el kell fogadni és teljesíteni kell! Ezeknél a címeknél a visszautasításra szolgáló gomb nem elérhető. A cím lepörgetése -600.-Ft lemondott fuvarösszeg levonásával jár. A cím elfogadása után történő címvisszaadás kizárólag -600.-Ft levonás ellenében történhet. 3 Km-ig -300.-Ft levonással, 3 és 5 km lekeresés között pedig levonás nélkül vissza lehet utasítani a címet.

g)     Az elfogadott címre azonnal el kell indulni, folyamatosan haladni kell (tilos tankolás, vásárlás, stb. miatt megszakítani az utat), legkésőbb a 10. percben meg kell érkezni.

h)     Amennyiben a 10 percen belüli címre érkezés nem lehetséges a címet, a diszpécsernek jelezve, vissza kell adni.

i)       Amennyiben a késedelmes címre indulásból vagy a kolléga helytelen viselkedéséből (rossz útvonalválasztás, tankolás, stb.) késés keletkezik, a diszpécser szolgálat vagy az EB késésként szankcionálja.

j)       A 10. percet meghaladó címre érkezésről - az előírt időn belül - mindig egyértelmű fogalmazással tájékoztatni kell a diszpécsert a késés okáról (pl. baleset, műszaki probléma, forgalmi helyzet), és ezek alapján a diszpécser mérlegelhet és dönthet arról, hogy INDOKOLT ESETBEN szankció nélkül visszaveheti a címet.

k)     Extrém helyzetekben, (Pl: felvonulások, időjárási körülmények, forgalom, stb) a cím elfogadása után, MEGFELELŐ ÉS EGYÉRTELMŰ INDOKLÁSSAL rögtön jelezni kell a diszpécsernek, hogy a cím megközelítése irreális. Ebben az esetben szankció nélkül visszaveszi a diszpécser a címet. Az indokot a diszpécser ellenőrizni fogja.

l)       Amennyiben a címre haladó kolléga előre nem látható, forgalmi akadályba (műszaki hiba) ütközik azt köteles a diszpécser felé azonnal jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, késésnek minősül. Az itt külön nem tárgyalt esetek, megegyeznek az ESZ-ben foglaltakkal.

m)   Nem megváltható tiltás esetén tilos a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által üzemeltetett drosztokra tilos beállni, kivéve, ha ez megegyezik a BKK által üzemeltetett droszttal. Beülős, vagy leintéses, szerződött partner esetén kérhet a diszpécsertől az adott fuvarra diszpozíciót, közölve a megfelelő adatokat.

n)     A" mindjárt végzek" opcióban elfogadott címre is kötelező 10 percen belül megérkezni. Nem jár lemondott fuvar összeg, amikor ebben az opcióban a kolléga bármilyen okból visszautasítja, vagy nem fogadja el a címet. AMENNYIBEN REKLAMA ÉRKEZIK, HOGY A KOLLÉGA NEM ÉRT ODA IDŐBEN, KÉSÉSNEK MINŐSÜL.

o)     A Taxipay program bezárását minden esetben ELŐSZÖR A SZÜNET GOMB MEGNYOMÁSÁVAL, MAJD UTÁNA A KILÉPÉS menüpont megnyomásával végezzétek el! A helytelen kilépés és az adatkapcsolati megszakítások miatt kiosztott tiltások nem módosíthatóak!

 

 

8.4. Vidéki címek kiadása és felvétele

 

 

a)     Vidéki címek esetében némán történik a címkiadás, a legközelebbi autó kiválasztásával, korlátlan távolságon belül! A 0 és 3 km közötti vissza utasított illetve lepörgetett címért -600.- Ft levonás jár, a 3 km-en felüli címeknél Ft levonás nincs. HA VISZONT ELFOGADJA, DE VISSZA ADJA A KOLLÉGA A CÍMET -600.-FT LEVONÁS JÁR. Sikertelen csendes lekeresés után, kézi kiadáskor (hangosban), a jelenlegi határtáblás szabályrendszer marad hatályban.

b)     VIDÉKI CÍMEK ESETÉN 10 PERCEN BELÜL KELL A CÍMRE ÉRKEZNI. 10 PERCEN TÚLI ÉRKEZÉS ESETÉN A KOLLÉGA KÖTELES A DISZPÉCSERT TÁJÉKOZTATNI A CÍMRE ÁLLÁS VALÓS IDEJÉRŐL.

c)     HA A MEGRENDELÉS CÉLJA EGY VIDÉKI VAGY KÜLFÖLDI TELEPÜLÉS ÉS A VÉGCÉL ISMÉT A KIINDULÁSI TELEPÜLÉS, LEGYEN AKÁR BUDAPESTI VAGY VIDÉKI CÍM, ÉS AZ UTAS VÉGIG AZ AUTÓBAN TARTÓZKODIK, A TAXIÓRA VÉGIG ÜZEMEL AZ INDULÁSTÓL A VÉGCÉLIG A BUDAPESTI TARIFÁVAL. ERRŐL A MEGRENDELŐT A DISZPÉCSERNEK TÁJÉKOZTATNIA KELL.

d)     Vidéki címre csak olyan kolléga jelentkezhet, akinek be van kapcsolva a címkiadó készülékén a GPS!!!

Ezáltal ellenőrizhetővé válik a diszpécser által is a helyzete (pl: valóban ott hagyja el a táblát ahol jelezte, vagy kint tartózkodik).

e)     A hangosban felvett vidéki cím visszaigazolásakor a kollégának közölnie kell egy reális címre érkezési időt, ami az időmérés alapja is egyben.

f)      A hangos címfeldobás előtt a diszpécsernek meg kell kérdeznie, hogy tartózkodik-e az adott településen kolléga. Ha igen Ő kaphatja meg a címet. Ha többen vannak az adott településen belül, a címre csak Ők nyomhatnak.

g)     A Budapesten kívüli, de Budapesttel határos rendelések esetén a diszpécser a pontos cím bemondása után alapvetően, a település és Budapesttel határos táblára keres jelentkezőt. (Lásd a 29. táblázatot)

h)     A rendelésére jelentkező kolléga címfelvételkor köteles megjelölni azt a Pest megye táblát, amelyet elér a vállalt időn belül. Azon részeken, ahol nincs Pest megye tábla, mérési pontként a Budapest vége jelzőtáblát kell megjelölni. Ez egyben a mérési pont is.

i)       A megjelölt útvonalat kizárólag az utas érdekében lehet módosítani a diszpécser engedélyével.

j)       Amennyiben a diszpécser nem talál megfelelő időben autót a táblához, a megrendelő érdekében, címre dobja a fuvart. Ilyenkor a mérési pont a megrendelő által megadott helyszín.

k)     A Budapesttel nem határos települések esetén a diszpécser jelöli meg a határtáblát a megközelítésre alkalmas úttal.

l)       Ebben az esetben a mérési pont a megjelölt határtábla.

m)   Abban az esetben, ha az utas kint marad, szomszédos településre megy át, vagy kijjebb megy akkor a diszpécser a megrendelőhöz legközelebb eső táblát dobja fel.

n)     Amennyiben a diszpécser nem talál, az említett útvonal felől kollégát jogában áll másfelől kérni az autót.

o)     Ha a munkatárs az adott településen belül tartózkodik, 3 perccel jelentkezhet a címre, de ezt jeleznie kell a diszpécsernek. Ekkor a diszpécsernek ellenőriznie kell a kolléga GPS jelét. Ha nincs jele nem kaphatja meg a címet. Az adott településen tartózkodó kolléga egy esetleges összenyomás esetén előnyt élvez a távolabbról jelentkező kollégával szemben, a megrendelő érdekében. Ha több kolléga van az adott településen belül, akkor a diszpécser döntése a mérvadó a címhez legközelebbi kiválasztását illetően.

p)     Ha a diszpécser érvényes autópálya-használati engedéllyel keres gépkocsit, akkor a munkatársnak a feldobási címre érkezéskor rendelkeznie kell az engedéllyel (igazolópapír, vagy SMS).

q)     Vidéki fuvarra, csak működő, kimenő hívásokra alkalmas mobiltelefonnal küldhet taxit a diszpécser. A címet felvevő munkatársat a diszpécser és az EB és TECS bármely tagja, kötelezheti próbahívásra, ellenőrizvén a kimenő hívás alkalmasságát. Amennyiben ez nem valósul meg a diszpécser a kollégától köteles a címet visszavenni. Továbbá szankcióként 600.-Ft lemondott fuvardíj kerül levonásra.

r)      Az a kolléga, aki nem a valós helyzetét vagy a mérési pontot adja meg és ezt bizonyítottá válik, az EB az ügy súlyosságának megfelelően szankcionál.

s)      VIDÉKI ILLETVE KÜLFÖLDI CÍM ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELE, HOGY KIPIHENT LEGYEN A SOFŐR, JÓ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ LEGYEN AZ AUTÓ, KIMENŐ HÍVÁSRA ALKALMAS MOBILTELEFONNAL ILLETVE 30000.-FT KP VAGY BANKKÁRTYÁVAL KELL RENDELKEZNIE. A CÍM CSENDESBEN LESZ KIADVA, AZ ELFOGADÁS UTÁN A DISZPÉCSER MINDEN ESETBEN FEL FOGJA HÍVNI A GÉPKOCSIVEZETŐT, HOGY MEGFELEL ILLETVE RENDELKEZIK-E A FELTÉTELEKKEL ÉS VÁLLALJA-E A FUVART. AMENNYIBEN NEM, ÚGY A CÍMET BÜNTETÉS NÉLKÜL VESZIK TŐLE VISSZA ÉS ÚJRA CSENDESBEN LESZ KIADVA.

 

 

 

8.5. Drosztról történő címkiadás és címfelvétel

 

a)     A KONKRÉT DROSZTOK SZABÁLYAIT A SÚGÓBAN LEHET MEGTALÁLNI.

b)     Azokon a drosztokon ahol bejelentkezési kötelezettség van a munkatársnak a reklama csatornán kell bejelentkeznie, KIVÉTEL A CSILLAGHEGYI AHOL A FORGALMAZÓN, és a forgalmazó csatornán kell kijelentkeznie. A KUNIGUNDA DROSZTRA A DISZPÉCSER KERES FELDOBÁSSAL AUTÓT. Csendesen kapott cím elfogadása után illetve hangosban felvett cím valamint beülős fuvar esetén is ki kell jelentkeznie. A ki- és bejelentkezés elmulasztása 2 óra tiltást von maga után.

c)     A címkiadó drosztokon a Szerződött partnerre és a Reptérre, mint rendelési cím, kapott online rendelések esetén a diszpécser szolgálatnak jelezni kell, mert ezek a megrendelések a sor elsőt illetik. Amennyiben ez nem történik meg és a kolléga teljesíti a fuvart, EB berendelést von maga után.

d)     A beülős fuvar után vissza lehet jelentkezni a sor utolsónak anélkül, hogy bármilyen agglomerációs vagy városi címet teljesítettek volna.

e)     A drosztokon a sorban állás szabályai szerint kell eljárni, tehát a beülős fuvarokat minden esetben (végcéltól függetlenül) a sor első kollégának kell teljesítenie. Ennek megsértése etikai berendelést von maga után

f)      A droszton kapott címre haladéktalanul el kell indulni (előrendelés esetén a sorból kiállni) és 10 percen belül oda kell érni. Esetleges akadályoztatás esetén jelezni kell a diszpécsernek. 10 percen túli címre érkezés késésnek minősül.

g)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében üzemeltetett címkiadó drosztokra csak fuvarkész állapotban lehet beállni. Ezeken a drosztokon fuvarkényszer van. Droszt elsőként kapott megrendelés visszautasítása 4 óra címről tiltást és a droszt elhagyását vonja maga után.

h)     A REPÜLŐTÉRI DROSZTRÓL A BEJELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN ADJUK KI A MEGRENDELÉSEKET, FÜGGETLENÜL AZOK VÉGCÉLJÁTÓL. INNEN KERÜL KIADÁSRA A REPTÉR 1 ÉS 2 TERMINÁLJA, A BETŰJELZÉSSEL ELLÁTOTT PORTÁK, REPTÉRI RENDŐRSÉG BEJÁRATA ÉS A REPTÉR TERÜLETÉN TALÁLHATÓ AIRPORT HOTEL. MINDEN MÁS, A KÖRNYÉKRŐL ÉRKEZŐ MEGRENDELÉS CSENDESBEN LESZ KIADVA, HA NEM FOGADJA EL SENKI, HANGOSBAN LESZ FELDOBVA, TEHÁT MEGSZŰNIK A SOR UTOLSÓ SZÁMÁRA KIADHATÓ, KÖZELI CÍMEK LEHETŐSÉGE.

i)       A fuvarkényszer alól kivételek:

-         későbbi fizetés (kivétel, ha a kifizetés a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus pénztárában történik)

-         külföldi fizetőeszközzel történő fizetés

-         vidéki illetve külföldi fuvar

-         csomagszállítás, ügyintézés, viszont abban az esetben kötelező teljesíteni, ha ezen igény csak a címre érkezés után derül ki

-         kivétel még a baleset, illetve olyan feltétel, mely a fuvarkényszer alól felmentést ad, akkor is, ha ez csak címre érkezés után derül ki.

j)       A drosztra bejelentkezett kolléga csak szabad jelzéssel állhat. Elmulasztása esetén 2 óra tiltás jár érte és ki kell állnia a drosztról. (KIVÉTEL 6X6 KEMPINSKY ÉS RITZ ILLETVE TAXIPLUS BUDDHA)

k)     A sorban AZ ELSŐ 2 AUTÓ GÉPKOCSIVEZETŐJE köteles az autójában tartózkodni vagy az URH készüléket hallgatnia, és a diszpécser szólítására jelentkezni. Ha a munkatárs saját hibájából a 2x szólításra sem jelentkezik 2 óra címről tiltást kap és ki kell állnia a drosztról. A TÖBBI GÉPKOCSIVEZETŐ A DROSZTON ÁLLÓ AUTÓJÁT CSAK A DISZPÉCSER ENGEDÉLYÉVEL MAX. 5 PERCIG HAGYHAGYJA EL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AKKOR JELENTKEZETT BE VAGY HOSSZABB IDEJE A DROSZTON ÁLL. CÍMOLVASÓ KÉSZÜLÉKÉT ÉS MOBIL TELEFONJÁT KÖTELES MAGÁVAL VINNI.

l)       Ez alól kivétel a műszaki hiba melynek esetleges megszűnése esetén is el kell hagyni a sor első pozíciót. (sorozatos műszaki hibára való hivatkozás EB elé való berendelést von maga után).

m)   A repülőtéri sornak címkiadó körzete nincs, kizárólag a repülőtéri fuvarok kiadására szolgál.

n)     A droszton az utasokat a várakozó taxi-gépkocsik sorrendjében kell elszállítani. Amennyiben nem sor elsőként, úgynevezett "beülős fuvart" visz el a kolléga, és azt nem jelzi az előtte sorban álló 6x6 Taxi illetve TaxiPlus taxis munkatársának, fuvarlopásnak minősül.

o)     Tilos a fuvarok között válogatni. A gépkocsivezető által kezdeményezett utas társítás nem megengedett.

p)     Bankkártya olvasó használata az utas kérésére akkor is kötelező, ha nem a diszpécsertől kapjuk a rendelést.

q)     Annak a munkatársnak, aki egy címkiadó drosztot üresen hagy, jeleznie kell azt a diszpécsernek. Ennek elmulasztása 2 óra tiltással jár.

r)      A címkiadó drosztokon sötétedéstől kötelező a szabadjelző világítás felkapcsolása.

s)      Az ideiglenesen kihelyezett drosztokon, az ott lévő diszpécserek TECS jogkörrel rendelkeznek, utasításaikat kötelesek végrehajtani a sorban álló kollégák. Aki ellen panasz érkezik, hogy az általános magatartási normák ellen vét, EB elé kell rendelni.

t)       Minden munkatárs kötelessége a címkiadó drosztok rendjének és tisztaságának megőrzése.

 

 

8.6. Prémium-Lemondott fuvardíj rendszer

 

Prémium: Az eddigi hibapontokat, pontonként 300 Ft-os díjtétel váltja fel, korlátlan mennyiségben, címvisszaadás, címlepörgetés, cím visszautasítás esetén.

Lemondott fuvar: Azon címeknél, amelyeket más kollégák lepörgették, visszaadták, vagy visszautasították, az összeggel megnövelt tételek feltüntetésre kerülnek a cím diszpóján, és a címet teljesítő kollégának jóváírásra kerülnek a diszpón látható összegek. Pl: Ha 2 kolléga nem fogadja el a címet, a harmadik igen, akkor az Ő diszpóján 600 Ft lesz látható.

A Prémium- Lemondott rendszer a Statisztika menüpont alatt folyamatosan nyomon követhető, a tételek havonta egyszer kerülnek levonásra, illetve jóváírásra.

AZ 1-KM-EN BELÜLI CÍMEKET KÖTELEZŐEN EL KELL FOGADNI ÉS TELJESÍTENI!

EZEKNÉL A CÍMEKNÉL A VISSZAUTASÍTÁSRA SZOLGÁLÓ GOMB NEM ELÉRHETŐ.

A CÍM LEPÖRGETÉSE ILLETVE AZ ELFOGADÁS UTÁNI CÍMVISSZAADÁS -600.-FT LEMONDOTT FUVARÖSSZEG LEVONÁSÁVAL JÁR.

1-3 KM KÖZÖTTI CÍMEKET VISSZAUTASÍTANI VAGY LEPÖRGETNI -300.-FT LEVONÁSSAL LEHET.

3-5 KM KÖZÖTTIEKET LEVONÁS NÉLKÜL LEHET.

VIDÉKI CÍM ESETÉN EZ -600.-FT.

A JÓVÁÍRÁS ÖSSZEGE IS UGYANENNYI.9. A címre érkezés szabályai

 

 

9.1. Általános szabályok

 

a)     Címre haladáskor a gépkocsivezető mindig legyen figyelemmel a KRESZ szabályainak betartására.

b)     Címre kiálláskor arra a helyre kell kiérkezni a vállalt időn belül, amit a diszpécser címfeldobáskor megjelöl illetve a címolvasó készüléken kapott.

c)     Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a rendelési címen várakozni nem lehet, úgy a cím előtt el kell haladni és a legközelebbi helyen kell várakozni. Erről minden esetben a diszpécsert értesíteni kell a munka csatornán.

d)     Amennyiben a diszpécser megrendelő kérésére vagy a címolvasó készülék cím meghatározása alapján egy útkereszteződéséhez keres autót, mindig az első helyen megadott utca felől kell állnia a munkatársnak, mely adott esetben a mérési pontnak számít. Kivételt képez, ha ez nem lehetséges valamilyen oknál fogva.

e)     Címre megérkezett gomb kötelező használatának indokai:

-         Applikációs rendelés lezárása ezzel történik.

-         A fuvar indulási címének pontos GPS jel rögzítése.

-         Időmérés végének jelzése címre érkezéskor.

-         Mindjárt végzek funkció elérése.

 

 

Minden esetben a rendszer folyamatosan kontrollálni fogja, hogy valóban a cím 50 méteres körzetén belüli megközelítésekor használjátok az adott funkciót.

 

 

9.2. Fuvarkényszer

 

a)     A diszpécser által azonnali, vagy előrendelésként kiközvetített fuvart felvevő gépjárművezetőt a visszaigazolás időpontjától kezdődően - alapos és elfogadható indok hiányában, illetve a fuvarmegtagadás jogszerű eseteit kivéve - szerződéskötési kötelezettség terheli (fuvarkényszer).

b)     Ennek értelmében a felvett címet utas nélkül csak a diszpécser engedélyével szabad elhagyni. Az engedély nélküli címelhagyás EB berendelést von maga után.

c)     Bármely gépjárművezető igen alapos indokkal, írásban kérheti az ETIKAI VEZETŐTŐL, hogy egy adott megrendelő rendeléseinek teljesítése alól mentesüljön.

 

 

9.3. Címvisszaadás hangos illetve néma cím esetén

 

a)     Amennyiben a taxi-gépkocsivezető úgy ítéli meg, hogy a felvett címet a vállalt időn belül nem tudja elérni, vagy egyéb okból nem tudja teljesíteni, lehetősége van a címet visszaadni.

b)     Címet visszaadni kizárólag a munka csatornán a "REKLAMA" szó bemondásával lehet, nélkülözve akár a 2 nyomást. Minden esetben közölni kell a forgalmazás gyorsítása érdekében, hogy hány perccel vette fel a visszaadni szándékozott megrendelést.

c)     Kiállási időn túli cím visszaadásakor a késésre vonatkozó szabályok érvényesek.

d)     Visszaadott címre ugyanaz a munkatárs a következő feltételekkel jelentkezhet:

-         3 perccel (illetve a 3 percről szűkítés esetén) felvett cím visszaadásakor csak az 5 perces feldobásnál jelentkezhet a munkatárs ugyanarra a címre, de csak akkor kaphatja meg, ha nincs más jelentkező.

-         5, 10 vagy 15 perccel (illetve az ezekhez tartozó szűkítés esetén) felvett cím visszaadásakor a 3 perces feldobáskor jelentkezhet a munkatárs ugyanarra a címre, szintén csak akkor kaphatja meg, ha egyedül jelentkezett rá.

-         Előrendelésnél, ha a kolléga visszaadja a címet, csak akkor jelentkezhet a címre, ha az előrendelés idejére nincs más jelentkező.

e)     Abban az esetben, ha a taxi-gépkocsivezető a címre érkezés után adja vissza a rendelést, a következő munkatársat feltétlenül meg kell várnia, és ha a megrendelő időközben megérkezik, a lehető legudvariasabb módon tájékoztatni kell a kialakult helyzetről. (A címvisszaadásért ilyenkor is jár a lemondott cím levonás vagy drosztról kapott rendelés esetén a 4 óra tiltás, illetve előrendelés esetében késés fennállásakor a késésért járó szankció.)

f)      Azonnali rendelés esetén a címvisszaadáskor, ha a diszpécser nem tudja eladni a címet 15 percen belül és a címet visszaadó kolléga sem vállalja a megrendelés teljesítését, úgy 4 óra tiltást kap.

g)     Amennyiben a cím vissza adásánál az eredeti vállalt időn belül nem talál a diszpécser másik kollégát, a címet eredetileg elfogadó-felvevő kollégának kell a címre haladnia.

 

 

9.4. Időmérés

 

a)     KÉSÉS TÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA TÖRTÉNHET A MEGRENDELŐ BEJELENTÉSE, A KIÉRKEZÉSI IDŐT MÉRŐ KOLLÉGA JELZÉSE VAGY A RENDSZEREN KERESZTÜLI ELLENŐRZÉS ALAPJÁN.

b)     Az időt mérő munkatársnak a kiadott címen, vagy a címre jól rálátható helyen kell lennie az ellenőrzéskor, de elfogadott még az ellenőrzött munkatárs mögött haladás vagy az egyszerre érkezés is.

c)     Mindenki mérhet mindenkit.

d)     Az ellenőrzést végző munkatárs az "IDŐ" szó bemondásával jelzi a forgalmazó vagy reklama csatornán a diszpécsernek az ellenőrzött munkatárs címre érkezésének pillanatát.

e)     A diszpécser kérésére közölni kell az ellenőrzött munkatárs kódját, a rendelési címet, és hogy hány perccel lett a rendelés kiadva. Ha az időmérő kolléga a diszpécser kérdésére nem tud pontosan válaszolni, akkor az időmérés ténye nem áll fenn.

f)      Késés fennállása esetén elvárt a munkatársak kulturált, tisztességes hozzáállása, kerülni kell a megrendelő előtti vitát, konfliktust. Szintén elvárt a pontos időmérés.

g)     Ha az ellenőrzött munkatárs úgy érzi, jogtalanság érte, azt semmi esetre sem az URH rádión kell megvitatni.

h)     Lehetősége van az EB elé bejönni, és az igazának érvényt szerezni. Erről a diszpécsert azonnal tájékoztatnia kell.

i)       Amennyiben bebizonyosodik, hogy az ellenőrzött kollégát valóban jogtalanság érte, mentesül a késés szankciója alól, az ellenőrző munkatársat pedig az EB elé kell rendelni.

j)       Ha a mért és tiltás kapó kolléga vitatja a jogosságot, lehetősége van azt megreklamálni és az EB döntését kérni. Ebben az esetben a szankció a döntésig halasztásra kerül.

k)      

 

 

10. A címmel kapcsolatos reklamációk

 

 

10.1. Utassal történő kapcsolatfelvétel

 

A taxi gépkocsi vezetőjének a címre érkezés után lehetőségéhez mérten a megrendelőt keresnie kell. Az autó elhagyásáról tájékoztatnia kell a diszpécsert, és a mobiltelefonját működőképes állapotban magánál kell tartania az elérhetőség érdekében. (címváltozás, névváltozás, időpontváltozás, stb. miatt).

 

 

 

10.2. Reklamáció

 

a)     Amennyiben a gépjárművezető a rendelési címen az utast nem találja, abban az esetben:

-         azonnali rendelés esetén a címfelvételtől számított 10 perc elteltével,

-         előrendelés esetén az előrendelés ideje után 2 perccel,

-         15 perccel felvett címnél, ha a kolléga előbb ér a címre, 10 perc elteltével kérhet telefonos segítséget a diszpécsertől a reklama csatornán. Kivételt képez a különleges megrendeléseknél, beszállításoknál (összeültetés) történő reklamáció. Ebben az esetben a kiérkezés után a szerződés értelmében megtörténhet a reklamáció.

b)     A fentiekben meghatározott időtartamtól a gépjárművezető indokolt esetben eltérhet, ha ezt a forgalmi helyzet indokolja (pl.: busz-sáv, buszmegálló, forgalmas kereszteződés, szűk utca, stb.).

c)     A gépjárművezető a reklama csatorna használatától kizárólag abban az esetben térhet el, amennyiben a rendelési cím környékén műszaki okok miatt a reklama csatorna nem használható.

d)     Ilyen esetben a gépjárművezető a forgalmazó csatornán is kérhet segítséget, azonban a reklamációval nem zavarhatja a folyamatban lévő címkiadást.

e)     Telefonon a diszpécserszolgálattal a kapcsolatot felvenni tilos, kivéve, ha a rendelési cím olyan területen van, ahol az URH berendezés technikai feltételek hiányában nem használható (vidék), vagy a kolléga nem tartózkodik az autójában (kitáblázás). A gépjárművezető ilyen esetben is kizárólag a diszpécsernél reklamálhat.

f)      KÖTELEZŐ A REKLAMA GOMB HASZNÁLATA, NINCS LEHETŐSÉG AZ URH KÉSZÜLÉKEN 2-ŐT NYOMVA REKLAMÁLNI. A REKLAMA GOMB MEGNYOMÁSAKOR ÁT KELL TEKERNI A REKLAMA CSATORNÁRA, MERT A DISZPÉCSER EZ ÜGYBEN OTT FOG VELETEK KOMMUNIKÁLNI.

A FORGALMAZÓ CSATORNÁN TILOS REKLAMÁT INTÉZNI. SÜRGŐS ESETBEN (PL: OTT VAN MELLETTED AZ UTAS, DE NEM TUDOD SEM A NÉV, SEM A TELEFONSZÁM ALAPJÁN BEAZONOSÍTANI, STB.) A SZÓBELI REKLAMA GOMBOT NYOMD MEG.

MINDEN ESETBEN A DISZPÉCSER FOGJA MÉRLEGELNI, HOGY A REKLAMÁD VALÓBAN ELSŐBBSÉGET ÉLVEZ-E, HA NEM, A SOR VÉGÉRE FOG SOROLNI.

HA A REKLAMA BEKÜLDÉSE UTÁN MEGÉRKEZIK AZ UTASOD, MINDENKÉPPEN JELEZD A DISZPÉCSERNEK A REKLAMA VISSZAVONÁSA GOMB MEGNYOMÁSÁVAL, NE OKOZZ FELESLEGES MUNKÁT.

g)     2 ÓRA TILTÁST KAP, AKI A REKLAMA GOMB MEGNYOMÁSA NÉLKÜL SZÓBAN REKLAMÁL MEGFELELŐ INDOK NÉLKÜL. EZT A EB ÉS TECS TAGOK SZIGORÚAN SZANKCIONÁLJÁK.

 

10.3. Fuvar meghiúsulás

 

a)     A címkiadó drosztról a diszpécser által a rendelési címre küldött gépjárművezető, ha az utastól, vagy a diszpécsertől tudomást szerez arról, hogy a rendelés lemondásra került, abban az esetben visszaállhat annak a drosztnak arra a helyére, ahonnan a címet kapta.

b)     Ha a kolléga hangosban vesz fel és megég, nem állhat vissza az eredeti helyére csak a sor végére.

c)     Ha a kolléga a címolvasó rendszer által rádobott címen megég, visszaállhat az sorban az eredeti helyére.

 

 

 

 

 

 

 

11. A taxióra indítás szabályai

 

 

11.1. Azonnali rendelés

 

Taxiórát a címre érkezést megelőzően csak akkor lehet elindítani, ha a diszpécser ezt előre közli (indítás, kerékcsere, vásárlás, stb. esetén).

 

3-5-10 perces címfelvétel óraindítás szabálya:

 

a)     Abban az esetben, ha a címre érkezés rövidebb idő alatt sikerül, mint 10 perc a megrendelőt keresni kell. Ha sikerült a kapcsolatot felvenni vele, legkorábban a címfelvételtől számított 10 perc múlva indítható a taxióra. Ha nem sikerül kapcsolatot felvenni, a diszpécser szolgálat segítségét kell kérni, de ez is csak a címfelvételtől számított 10 perc után kérhető. Ha a diszpécser visszajelez, hogy érkezik az utas vagy esetleg még várni kell, csak ezután indítható a taxióra.

 

 

15 perces címfelvétel óraindítás szabálya:

 

a)     A 15 perces címfelvételnél az óra legkorábban a címfelvételtől számított 15.-ik percben indítható, függetlenül attól, hogy sikerült-e felvenni a kapcsolatot az utassal vagy nem.

b)     Ha a vállalt időhöz képest a címre érkezés ideje módosul (percben + / -) akkor azt a kollégának a diszpécser felé jeleznie kell az utas tájékoztatása érdekében. Címre érkezéskor a kolléga órát indíthat. óra indítás szabályai rendkívüli helyzetekben (fuvarömlés).

c)     Abban az esetben, ha a forgalmazó diszpécser URH-n történő tájékoztatása alapján 15 percnél több idővel van kiajánlva a cím, (bátran nyomkodjatok, mindent 15-20 perccel ígérünk) akkor a címfelvétel idejétől függetlenül legkorábban 15 perccel indítható a taxióra. Kivételt képez ez alól, ha a kapcsolatfelvétel megtörtént. Ilyen esetekben a címre érkezést követően 5 perc után elindítható a taxi óra.

d)     Időajánlattal felvett fuvar esetén ajánlatos a kiérkezés előtt pár perccel a diszpécsert kérni a kapcsolat felvételre a kiérkezés pontos idejét megjelölve. A visszajelzés után a címre érkezéskor indítható a taxióra.

 

SMS KÜLDÉS ESETÉN:

 

HA A KOLLÉGA A CÍMKIADÓ KÉSZÜLÉKEN SMS-T KÜLDÖTT A MEGRENDELŐNEK, 3 PERC MÚLVA ELINDÍTHATJA A TAXIÓRÁT. ERRŐL A MEGRENDELŐT AZ SMS SZÖVEGÉBEN ÉRTESÍTJÜK.

 

11.2. Előrendelés

 

a)     Előrendelésnél az előrendelés idejekor kell a taxiórát elindítani. Az utas keresése előrendeléskor is kötelező, kivétel mikor a diszpécser más utasítást ad.

b)     A taxiórának mindig pontos időt kell mutatni.

c)     Az eltérés legfeljebb +/-5 perc lehet. Vitás esetekben a taxióra által mutatott idő fontos adat, a pontatlanságára visszavezethető károkért a taxióra kezelőjének kell felelni.

 

 

 

 

 

11.3. Óraindítás vidékre történő megrendelés esetén

 

a)     Budapestről vidéki címre szállítjuk az utast:

Az aktuális budapesti tarifát alkalmazzuk az egész út során.

b)     Vidéki címről Budapestre szállítjuk az utast:

A vidéki címre üres órával állunk ki, majd az aktuális budapesti tarifával folytatjuk az utat Budapest felé.

c)     Vidéki címre állunk ki és vidéken fuvarozunk:

Pest megye határtáblánál az aktuális budapesti tarifára kapcsolunk és a fuvar végén a taxiórában levő összeget fizeti az utas.

d)     HUNGARORINGI VÉGZÉS VAGY AZ ONNAN INDULÁS ESETÉN A HATÁRTÁBLÁNÁL KAPCSOLHATÓ A 3-AS TARIFA.

e)     CSAK HUNGARORINGI FUVAR ESETÉN, MERT EZ NEM VIDÉKI TARIFA.

f)      HA A MEGRENDELÉS CÉLJA EGY VIDÉKI VAGY KÜLFÖLDI TELEPÜLÉS ÉS A VÉGCÉL ISMÉT A KIINDULÁSI TELEPÜLÉS, LEGYEN AKÁR BUDAPESTI VAGY VIDÉKI CÍM, ÉS AZ UTAS VÉGIG AZ AUTÓBAN TARTÓZKODIK, A TAXIÓRA VÉGIG ÜZEMEL AZ INDULÁSTÓL A VÉGCÉLIG A BUDAPESTI TARIFÁVAL.

Az óraindítás szabályainak megsértését hanyag fuvarkezelésként szankcionálja az EB.

 

 

12. Különleges igényű megrendelések

 

a)     Pótsofőr szolgálat:

A cím csak hangosban mehet ki. A kolléga saját felelősségére vállalhatja el fuvart. Díjszabása Budapest közigazgatási határain belül és kívül a mindenkori budapesti tarifa duplája, de min. 3000 Ft.

b)     Indítás, kerékcsere:

A hangosban kapott cím elfogadása után elinduláskor be kell kapcsolni a taxiórát és így kell a címre kiállni. Az indítási illetve cserefolyamat alatt a taxiórának működnie kell, a befejezés után a megrendelő a taxióra által mutatott összeget kell fizetnie. A megrendelő a sikertelen kerékcsere illetve indítás esetén is köteles a kolléga költségeit megtéríteni.

c)     Vásárlás:

A hangosban kapott cím elfogadása után elinduláskor be kell kapcsolni a taxiórát, a vásárlás ideje alatt működtetni kell, ami a fizetésig folyamatosan működik. A megrendelő a taxióra által mutatott összeget és a vásárlás összegét egyaránt fizeti.

d)     Csomagszállítás:

A kollégának a csomag átvételekor feltétlenül szükséges egyeztetni a pontos végcélt, elérhetőséget, adatokat, tisztáznia kell, ki veszi át és fizeti a költségeket. A végcélnál a taxiórát meg kell állítani, és ha szükséges számlatömbbel együtt kell megkeresnie az átvevő személyt. Ha felvett címnél derül ki, hogy csomagszállítás, a fuvart kötelező teljesíteni.

e) REPTÉRI TÁBLÁZÁS

A REPTÉRI TÁBLÁZÁST HOSTESS SZOLGÁLAT VÉGZI, TÁBLÁZNI NEM KELL. AZ UTASÉRT A DISZPÉCSER UTASÍTÁSA SZERINT, A MEGFELELŐ TERMINÁL RENDELT TAXI TÁBLÁJÁHOZ KELL FELMMENNI, AHOVÁ A HOSTESS KIKISÉRI A VENDÉGET.

ESETLEGES ÉJJELI KÉSŐ GÉPEK ESETÉN A HOSTESS SZOLGÁLAT MÁR NINCS A TERMINÁLON, EZÉRT A TAXI GÉPKOCSIVEZETŐNEK KELL TÁBLÁZNIA. ILYENKOR A TERMINÁLTÓL JOBBRA LÉVŐ PARKOLÓBAN KELL LEPARKOLNI ÉS ONAN GYALOG KELL FELSÉTÁLNI AZ UTASÉRT. SIKERES TÁBLÁZÁS ESETÉN AZ UTAST A RENDELT TAXI TÁBLÁHOZ KELL KÍSÉRNI, MAJD A PARKOLÓBAN KIFIZETNI A PARKOLÁSI DÍJAT ÉS AZ AUTÓVAL VISSZA MENI AZ UTASÉRT. A PARKOLÓJEGYET A PÉNZTÁR KIFIZETI, DE CSAK OLYAT, AMELY MÖGÖTT RENDELÉS ÉS DISZPÓ VAN.

Különleges igényű megrendelések (esküvő, temetés, városnézés, vidéki vagy külföldi út) teljesítésekor a taxi-gépkocsivezető öltözete mindig alkalomhoz illő, magatartása szerény, az eseményhez méltó legyen. Vezetési stílusa alkalmazkodjon az eseményhez, illetve a megrendelő igényéhez, különös tekintettel az eseményben résztvevő többi járműre.

f) KÜLÖNLEGES TAXIS IGÉNY (PL: ÁLLAT SZÁLLÍTÁS, TÖBB SZEMÉLYES GÉPKOCSI.) HA NINCS BEJELÖLVE A KOLLÉGÁNAK ÉS CSENDESBEN NEM SIKERÜLT AUTÓT TALÁLNI, A HANGOS FELDOBÁS ESETÉN AZ UTAS ÉRDEKÉBEN MÁR 3 PERCCEL JELENTKEZHET A CÍMRE A KOLLÉGA. Különleges igényű megrendelések (esküvő, temetés, városnézés, vidéki vagy külföldi út) teljesítésekor a taxi-gépkocsivezető öltözete mindig alkalomhoz illő, magatartása szerény, az eseményhez méltó legyen. Vezetési stílusa alkalmazkodjon az eseményhez, illetve a megrendelő igényéhez, különös tekintettel az eseményben résztvevő többi járműre.

 

g) Vidéki vagy külföldi fuvarra csak a szükséges okmányok birtokában, (érvényes útlevél vagy érvényes új típusú személyi igazolvány, érvényes nemzetközi zöldkártya), működő, kimenő hívásokra alkalmas mobiltelefonnal rendelkező munkatárs jelentkezhet.

Téli időszakban figyelembe kell venni és betartani a célország hatályos, téli közlekedésre vonatkozó szabályait.(pl.: téli gumi, hólánc, stb.)

A taxi-gépkocsivezetőnek saját megítélése szerint alkalmasnak kell lennie arra, hogy vidéki vagy külföldi út esetén több, akár 6-8 órát is képes legyen - rövidebb megszakításokkal - levezetni.

 

Aki belföldi vagy külföldi munkavégzés közben balesetet okoz, és ez visszavezethető a gépkocsivezető pihentségi állapotára, az semmiféle kártérítéssel nem élhet a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus felé.

Akire panasz érkezik, hogy a megrendelést bizonyíthatóan nem, vagy nem az igényeknek megfelelően teljesítette,

1 hét megváltható tiltást kap, ismétlődés esetén az EB saját hatáskörében bírálja el az esetet.

 

 

13. Megrendelővel, utassal szemben tanúsított magatartás

 

a)     A taxi gépkocsivezetőnek az utassal szemben feltétlenül udvarias és segítőkész magatartást kell tanúsítania.

b)     Különösen a beteg, mozgáskorlátozott, idősebb, vagy kisgyermekkel utazó személyekkel szemben.

c)     A gépkocsivezető köteles segíteni az utas be- és kiszállásakor, valamint a csomagok be- és kirakodásánál.

d)     A hangnemet a taxi-gépkocsivezető részéről a maximális udvariasság jellemezze, mind a köszöntés, mind a megszólítás, mind a társalgás terén.

e)     Az utassal a beszélgetést erőltetni nem illendő, a kialakult társalgásban a gépkocsivezető megfelelő hangnemben, bizalmaskodás és tolakodás nélkül vegyen részt, alkalmazkodva az utas hangulatához.

f)      Műsorszóró rádiót, magnót, TV-t, CD-, vagy DVD-lejátszót csak az utas előzetes beleegyezésével szabad működtetni.

g)     Ha a taxiban utas tartózkodik, az URH-rádiót csak olyan hangerővel szabad üzemeltetni, amely nem zavaró, kérésére azt le kell halkítani, de kikapcsolni csak a diszpécser tájékoztatása után lehet.

h)     Az URH-rádión az utas személyére, illetve úti céljára vonatkozó közleményeket - kivéve támadást, vagy várható támadást - leadni tilos.

i)       A gépjárművezető a fuvar megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az utassal egyeztetni.

j)       Az egyeztetés során köteles felhívni az utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra.

k)     Amennyiben az utas a gépjárművezetőre bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben köteles a legrövidebb-legoptimálisabb útvonalat választani, ettől eltérni kizárólag az utas beleegyezésével lehet és tájékoztatni kell a hosszabb útvonal többlet költségéről.

l)       Külföldi utas esetében a nyelvi problémák miatt a legrövidebb útvonalat kell választani.

m)   A nem fizető, vagy garázda utasokkal szemben tartózkodni kell a jogos önvédelmet meghaladó reagálásoktól. Az önbíráskodás semmilyen körülmények között sem megengedett.

n)     Mobiltelefonon hívást kezdeményezni az utas jelenlétében csak nagyon fontos esetekben, az ő hozzájárulásával szabad, bejövő hívást a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

o)     A taxi gépkocsivezető munkája során mindig legyen figyelemmel a KRESZ szabályaira, vezetési stílusa legyen visszafogott, előzékeny.

p)     A forgalomban való részvétele ne keltsen félelmet sem utasaiban, sem a forgalom többi résztvevőjében.

 

 

14. Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása

 

a)     A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás esetén a gépjárművezető jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére.

b)     A gépjárművezetőtől elvárható, hogy az utas által előidézett káresemények esetén is határozott, de udvarias magatartást tanúsítson és törekedjen a valós kártérítési igényen alapuló megegyezésre.

c)     A TAKARÍTÁS – KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE 30000.-FT. (2019.04.01-TŐL)

d)     Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezető és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezető köteles a diszpécsert tájékoztatni és szükség esetén rendőri intézkedést kérni.

e)     Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezető köteles a tisztításról, javításról kiállított számlát az utas részére bemutatni.

f)      Tisztítás után a kollégának be kell mutatnia az autót EB vagy TECS tagnak.

 

 

15. Poggyász kezelése, talált tárgyak

 

15.1. Poggyász kezelés

 

a)     Az utas a gépkocsi terhelhetőségének határáig különdíj felszámítása nélkül kézipoggyászt - CSOMAGOT vihet magával.

b)     A poggyász – CSOMAG szállítása megtagadható olyan tárgy esetében, mely:

-         szállítását jogszabály, vagy hatóság tiltja;

-         tömegénél, vagy méreténél fogva szállításra alkalmatlan;

-         a gépkocsit beszennyezheti, megrongálhatja;

-         lőfegyver, vagy bármely más támadásra és sérülés okozására alkalmas eszköz.

c)     A gépkocsi utasterébe bevitt poggyászért az utas, a csomagtartóban elhelyezett poggyászért a taxi-gépkocsivezető felel.

d)     A gépkocsi utasterébe nem szabad elhelyezni olyan tárgyat, csomagot, mely a gépkocsivezető bármely irányban való kilátását akadályozza, illetve elhelyezése egyéb okból balesetveszélyes.

e)     A gépkocsi tetején (tetőcsomagtartón) szállított poggyász biztonságos elhelyezéséért a taxi-gépkocsivezető a felelős.

f)      A poggyász fentieken túlmenő szállításával (autóhoz lehozni, emeletre felvinni, bevinni, stb.) kapcsolatosan felmerülő költségekről az utast előre tájékoztatni kell.

g)     Ennek a költségnek az alapja kizárólag a kölcsönös megegyezés lehet. Megegyezés hiányában kötelező a tisztességes magatartás, melyet az udvariasság jellemezzen.

h)     Segítség nélkül női gépkocsivezető 20 kg-nál, férfi gépkocsivezető 40 kg-nál súlyosabb tárgyak mozgatására nem kötelezhető.

i)       Állat vagy növény szállításakor az utasnak gondoskodnia kell arról, hogy az állat vagy növény a gépkocsit ne szennyezze be.

j)       Amennyiben ez nem történik meg, a gépjármű vezető megtagadhatja a fuvar teljesítését.

 

 

15.2. Talált tárgyak

 

a)     Amennyiben az utas távozása után a gépkocsivezető valamilyen tárgyat vagy értéket talál a gépkocsiban, erről haladéktalanul értesítenie kell a diszpécserközpontot.

b)     A csomagtartóban hagyott (felejtett) tárgy visszajuttatásáért különdíj nem számítható fel, azt a gépkocsivezetőnek azonnal vissza kell juttatnia tulajdonosához.

c)     Az utastérbe felejtett poggyász visszaszállításáért a taxióra által mutatott összeg kérhető el.

d)     A tárgy visszajuttatása előtt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt.

e)     Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanuk előtt végezni, a tanuk adatait (név, lakcím) rögzíteni.

f)      Amennyiben az adott napon senki nem jelentkezne a talált tárgyért, a kollégának 1 hétig magánál kell tartania a talált értéket.

 

 

16. Fuvar megtagadás

 

A gépjárművezető a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

 

a)     Az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni

b)     Fertőző, vagy undort keltő beteg

c)     Súlyosan sérült (segítség nyújtás és mentők értesítése kötelező!)

d)     Kísérő nélküli 6 év alatti gyermek (diszpécseren keresztül rendőrségi értesítés kötelező!)

e)     Olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb szer hatása alatt hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet, vagy a gépjárművezető személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti

f)      Garázda, erőszakos magatartást tanúsít

g)     Ruházatával, vagy poggyászával a gépjármű csomagtartóját, vagy belső terét beszennyezheti

h)     Tűz-, és robbanásveszélyes anyagot szállítana

i)       Olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek

j)       Viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat

k)     A feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni

l)       Élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezető fél, vagy undorodik a szállítandó állattól. Ebben az esetben a kolléga az utas részére köteles URH rádión keresztül olyan gépjárművet rendelni, amely élőállatot is szállít

m)   Az utas nyilvánvalóan bűncselekmény, vagy szabálysértés következményei elől menekül. A gépjárművezetőnek ilyen esetben mindenkor mérlegelnie kell, hogy a fuvarmegtagadás, vagy a fuvar teljesítése jelenti-e a nagyobb veszélyt számára. A veszélyhelyzet elmúltával azonban köteles a legközelebbi rendőrőrsöt vagy járőrt értesíteni

n)     Vidéki fuvar esetén nem hajlandó az utas előleget adni.

 

 

17. A fuvardíj kiegyenlítése, számlaadás

 

A fuvar végeztével a címre érkezéskor a taxiórát azonnal meg kell állítani! Tilos az órát tovább járatni számlaírás alatt, vagy az elektronikus fizetőeszközök működtetése közben! Továbbá tilos a borravalóra utalás bármilyen formája!

 

 

A fuvardíj kifizetésének módjai:

 

a)     készpénzben

b)     címolvasó, cím kiadó készülék segítségével (TAXiPAY)

c)     bankkártyával (POS terminál)

d)     QR kódos utazási igazolás

e)     virtuális fizetés

f)      a 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál rendszeresített fix címletű taxi utalvánnyal

g)     aláírós

 

 

17.1. Készpénzzel történő fuvardíj kifizetés

 

a)     Készpénzzel történő fizetés esetén az utas kérésére a taxi gépjárművezető köteles a fuvardíj összegéről készpénzfizetési számlát adni.

b)     Erre a célra kizárólag a 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál rendszeresített, sorszám szerint nyilvántartott számlatömb használható. A számla helyes adatokkal történő hiánytalan kitöltése a gépjárművezető felelőssége.

c)     Minden 6X6 Taxi illetve TaxiPlus rendszerében dolgozó munkatárs csak hiteles adatokat tartalmazó, bélyegzővel ellátott számlát adhat ki.

d)     A szabálytalanul, illetve hiányosan, olvashatatlanul kitöltött számla miatti reklamáció esetén az EB a számlát kibocsátó gépjárművezetővel szemben "szabálytalan számlaadás" vétsége miatt szankciót alkalmaz.

e)     A GÉPJÁRMŰ VEZETŐNEK MUNKA KEZDÉSKOR 20000.-FT VÁLTÓPÉNZZEL KELL RENDELKEZNIE.

f)      Nagyobb címletű készpénzzel történő fizetés esetén a bankjegy felváltása a gépjárművezető feladata.

g)     Külföldi készpénzes fizetőeszközt a gépjárművezető a fuvardíj kiegyenlítésére saját kárveszélyére fogadhat el, illetve nem köteles elfogadni.

h)     A fuvar befejezésekor a gépjárművezető a taxióra által kinyomtatott nyugtát köteles az utas részére átadni, kivéve, ha az utas készpénzfizetési számlát kér.

 

 

17.2. Címolvasó, cím kiadó készülék segítségével (TaxiPay)

 

a)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus minden taxi-gépkocsivezető számára biztosít olyan készüléket, melyre a felvett rendelést a diszpécserközpont üzenet formájában kiküldi, és amely telefon alkalmas arra, hogy a megrendelő elektronikus fizetéssel egyenlítse ki a fuvardíjat. (TaxiPay fizetés).

b)     A plasztik NFC Taxipay kártyákat kizárólag érintéssel fogadja el a rendszer, tehát manuális felvitelnél nem jön létre a tranzakció. Adatkapcsolat megléte esetén az Offline fizetésben rögzített fuvarok helytelenül rögzített fuvarnak minősülnek, így ezeket továbbra sem fogja a pénztár kifizetni.

c)     A PAPÍRKÁRTYÁK ADATAIT A RAJTUK LÉVŐ QR KÓD LEFÉNYKÉPEZÉSÉVEL VAGY HA EZ NEM SIKERÜL, BEÍRÁSÁVAL KELL A RENDSZERBEN RÖGZÍTENI.

d)     Taxipay kártyák hiányában a fuvardíj kifizetése kizárólag készpénzzel és bankkártyával lehetséges.

e)     Megrendelésre csak ennek a készüléknek a birtokában lehet jelentkezni. Ha a készülék meghibásodik,(lemerült készülék nem számít meghibásodásnak) azt haladéktalanul jelezni kell a reklama csatornán a diszpécsernek, a készüléket pedig legkésőbb a következő munkanapon a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus központjában javításra le kell adni. Lemerült készülék esetén a diszpécser nem adhat ki fuvart a kolléga részére.

f)      Amennyiben a készülék lemerült, a feltöltésről a munkatársnak kell gondoskodnia.

g)     Az olyan helyzetekben, amikor valamilyen külső vagy egyéb okok miatt a TaxiPay rendszerrel történő fizetés hosszabb időt vesz igénybe az utas hibáján kívül többlet költség nem számolható fel! Az ebből adódó utas panasz esetén az EB az ügyet kivizsgálja és szankcionálja.

h)     Amennyiben a kolléga saját hibájából, figyelmetlenségéből vagy nem tudásából eredendően más módon fizetteti ki az utassal a fuvardíjat, az EB hanyag fuvarkezelésként kezeli a panaszt.

i)       A készülékért minden munkatárs anyagi felelősséggel tartozik.

j)       A kapott címet a fuvar befejezése előtt lezárni tilos. A kollégának a teljes fuvar ideje alatt láthatónak kell lennie a GPS jelének.

k)     Diszpó újra kérése 2 óra tiltással jár. Sorozatos előfordulás következménye hanyag fuvarkezelés miatt EB berendelés.

l)       A diszpó újrakérését hamarabbi kilépés, lezárás vagy hibás lezárás után 3 percen belül kérni kell (Pl: virtuális TaxiPay esetén). Ilyen esetben a kolléga nem mozdulhat el a végzés helyéről. Nem lehet a műszak végén utólagosan kérni, hogy ezzel a 2 óra tiltást elkerüljük. Az ilyen esetek etikátlan viselkedésnek minősülnek és EB berendelést von maga után.

m)   Ha a rendszer pillanatnyi hibája miatt nem sikerül lezárni a fuvart, alkalmazni kell az offline fizetési módot.

n)     Ha az utas nem tudja a PIN kódot a diszpécser segítségét kell kérni és az Ő utasítása szerint kell eljárni.

o)     Amennyiben a gépjárművezető bármilyen módon megkísérli lebeszélni az utast a bankkártyával, vagy TaxiPay kártyával történő fizetési szándékáról, utassal szembeni etikátlan magatartás vétségét követi el, melyet az EB szankcionál.

p)     Amennyiben a TaxiPay technikai okok miatt nem működik, azt a gépjárművezető köteles haladéktalanul a diszpécserrel közölni és gondoskodni a készülék javíttatásáról, addig címet nem vehet fel illetve nem fogadhat el.

q)     Ha a készülék a gépjárművezetőnek felróható okokból nem működik (akkumulátora lemerült, stb.), illetve nem használható (nincs a gépjárművezetőnél, vagy nem tudja kezelni, stb.), a kolléga tiltásba kerül, nem dolgozhat bemutatásig.

r)      Utcai beülés esetén, ha utólag derül ki, hogy az utas TaxiPay rendszeren keresztül akar fizetni akkor a reklama csatornán diszpót kell kérni. Közölni kell a diszpécserrel az utas és a cég nevét, valamint a célállomást.

s)      Amennyiben ez nem történik meg, a pénztár megtagadja a fuvarköltség kifizetését, mivel ez nem szerepel a rendszerében.

 

 

17.3. QR kódos utazási igazolás

 

a)     Ezt a fizetési módot azoknál a csekkeknél kell alkalmazni, melyeknek a jobb felső sarkában egy QR kód található. FONTOS: Mivel több visszaélési próbálkozás volt eltűnt taxicsekkekel, így a QR kódos csekk beolvasását az utas jelenlétében kell elvégeznetek!

b)     A csekkhez nem kell számlát írni, a beváltásnál a pénztárban le kell adni azt! Amennyiben nincs meg a csekk, vagy az összeg, amit beküldtél nem egyezik meg a csekken olvashatóval, nem áll módunkban kifizetni azt!

c)     A fizetés gombot megnyomva megjelenik a QR kódos fizetés menüpont.

d)     A QR kódos fizetés gombot megnyomva, a készülék kamerája bekapcsol, és a képe megjelenik a kijelzőn: A telefont rá kell közelíteni a csekkre kb. 15-20 cm-re, azon belül is a QR kódot kell becélozni:

e)     Amennyiben a készülék beolvasta a QR kódot, egy hangjelzés kíséretében továbblép az összeg megadása képernyőre: Az összeg megadása után ilyenkor sosem kér a rendszer PIN kódot. (ha a készülék olvasta le a csekksorszámot, azaz a QR kódot) Ha véletlenül a QR kódos fizetés gomb lett megnyomva, és valójában más fizetési módra van szükség, a készülék vissza gombját kell megnyomni, hogy újra a fizetés választása képernyőjét legyen látható.

f)      Ha a készülék kamerája nem működik, az TaxiPay fizetés kiválasztása után a csekk sorszámát 7 számjegyből áll kell beírni a készüléken. Ebben az esetben az összeg megadása után a program PIN kódot kér, ahol a PIN kód helyére újra csak a csekk sorszámot kell beírni.

g)     Utazási igazolást csak akkor lehet elfogadni, ha a partner cég bélyegzőjével le van bélyegezve, alá van írva és hiánytalanul ki van töltve. Ezek hiányában a pénztár megtagadja a fuvarköltség kifizetését. Az utas sem taxióra nyugtát, sem készpénzfizetési számlát nem kaphat a fuvardíjról.

h)     Az utcai beülés esetén, a reklama csatornán be kell diktálni az utas nevét, a kapott Utazási igazolás sorszámát és az indulási illetve végzési helyszínt.

i)       Amennyiben ez nem történik meg, a pénztár megtagadja a fuvarköltség kifizetését, mivel ez nem szerepel a rendszerében.

 

 

17.4. Virtuális TaxiPay fizetés

 

A virtuális fizetési mód lényege, hogy csak a végösszeget kell beütnöd. Az utastól semmilyen körülmények között nem lehet elfogadni a fuvardíjat. A szabály be nem tartása EB berendelést von maga után.

 

 

17.5 Bankkártya olvasó (POS terminál) használata

 

 

a)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozó minden munkatársnak rendelkeznie kell kártyalehúzó készülékkel.

b)     Amennyiben az utas kártyával szeretne fizetni, azt akkor sem lehet megtagadni, ha a fuvar nem a diszpécserközponton keresztül létesült.(például: szerződéses vagy önkormányzati droszton beülős fuvar)

c)     Minden munkatársnak kötelessége műszak megkezdésekor a POS terminál üzemképességét és a tartalék papírszalag meglétét leellenőrizni. Ha ebben hiba merül fel, azt jelezni kell a diszpécsernek a reklama csatornán, a készüléket pedig haladéktalanul le kell adni a kijelölt szakszervizbe javításra. Kártyalehúzó hiányában a kolléga tiltásba kerül, nem dolgozhat bemutatásig.

d)     Abban az esetben, ha címfelvételnél derül ki, hogy a készülék nem működik a kolléga bemutatásig tiltva van. Erről feljegyzés készül.

e)     Ha az utas nem tud kártyával fizetni az autóban, mert a kolléga megtagadta vagy, mert saját hibájából, hanyagságából nem működött a készülék hanyag fuvarkezelés miatt EB berendelést von maga után.

 

Bankkártyával történő fizetés esetén a taxi-gépkocsivezető köteles minden biztonsági intézkedést elvégezni a kártya és a kártyatulajdonos hitelességének vizsgálata érdekében.

Ennek elmulasztásából adódó károkért a gépkocsivezető büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A gépkocsivezetőnek számlaadási kötelezettsége van bankkártyás fizetés esetén is.

 

 

17.6. Taxi utalvánnyal történő fizetés

 

a)     A 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál taxi utalvány van rendszeresítve. (100-200-500-1000Ft)

b)     Elfogadáskor ellenőrizni kell a dátum bélyegző érvényességét

c)     Taxi utalvánnyal történő fizetés esetén a taxi-gépkocsivezető az utas kérésére kötelezően számlát kell adjon, a taxi utalványból HA AZ UTAS VISSZAKÉR, vissza kell adni készpénzben.

d)     A taxi utalványt az utas sem teljes egészében, sem részben készpénzre nem válthatja. A gépjárművezető készpénz helyett újrafelhasználásra sem adhatja tovább.

 

 

17.7. Aláírós

 

a)     Ebben az esetben is a fuvardíj kiegyenlítése a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus pénztárán keresztül történik, készpénzfizetési számla ellenében.

b)     Szerződött partner aláírhatja a taxis vállalkozó készpénzfizetési számláját, így megvalósul a hitelezett fuvar itt is

/ ha ez a kérése-igénye/.

c)     Az utas ez esetben sem számlát, sem taxióra nyugtát nem kaphat.

d)     A készpénzfizetési számla kiállításakor a vevő nevéről és címéről a diszpécser tájékoztatja a gépjárművezetőt. A számla hátuljára a honnan-hová és az utas nevének felírása szükséges.

e)     Fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő adatok meglétére, mert ennek hiányában megtagadható a kifizetés.

 

TaxiPay, Bankkártya olvasó, QR kódos utazási igazolás, Virtuális Taxipay, Taxi utalvány, Aláírós beváltása csak a meghirdetett pénztári órákban lehetséges.

A pénztári órák a Súgó menüben és a pénztári ablakoknál meg találhatóak. A pénztár a változtatás jogát fenntartja.

 

 

17.8. Borravaló

 

A gépjárművezető fuvar közben az utassal való beszélgetés során, illetve a fuvardíj kiegyenlítésekor a "borravalóra" való bármely utalása, illetve annak kikényszerítése szigorúan tilos!

 

 

 

17.9. Zálogtárgy

 

A gépjárművezető a fuvardíj ellenében zálogtárgyat, vagy más tárgy tulajdonjogát igazoló dokumentumot nem fogadhat el, illetve nem követelheti ki, tekintettel arra, hogy bármely tárgy ilyen módon történő tulajdonjogszerzése büntetőjogi felelősséget vethet fel.

 

 

18. Egyéb szabályok

 

 

Rendkívüli eseménynek minősülnek:

 

18.1. Gépjárművezetőt ért támadás, pánik gomb használata

18.2. Közlekedési baleset

18.3. Az utas, más közlekedő rosszulléte, halála esetén történő eljárás

18.4. Forgalmi akadály, baleset bejelentése

18.5. Műszaki hiba

 

18.1. A gépjármű vezetőt érő támadás

 

 

A gépjárművezetőt ért támadás esetén a gépjárművezető a címkiadó készülékén látható SOS gomb 3 másodpercen belüli 2x megnyomásával kérhet segítséget. Bővebb információt a Súgó menüben található. A helyzetből adódóan a forgalmazó csatornán is kérhet segítséget ("hármas break"). Segítségkérés során a gépjárművezetőnek meg kell határoznia a segítségkérés pontos helyszínét és okát.

Segítségkérésre csak indokolt esetben kerülhet sor.

A segítségnyújtás a közelben tartózkodó gépjárművezetők számára kötelező.

Segítség megtagadása, illetve elmulasztása súlyosan etikátlan magatartásnak minősül, melyet az EB ennek megfelelően szankcionál.

INDOKOLATLAN SEGÍTSÉG KÉRÉS ETIKAI BERENDELÉST VON MAGA UTÁN.

 

 

18.2. Közlekedési baleset

 

a)     Közlekedési baleset bejelentésére mindenki az ingyenesen hívható 112 segélyhívót kell használnia, mert a bejelentéskor olyan információkat kérnek, amiket a helyszínen tartózkodó tud megadni. A segítségkérés során pontosan meg kell határozni a baleset helyszínét, a sérültek számát, valamint a sérülések súlyosságát, továbbá azt, hogy a gépjárművezető a baleset részese, vagy annak tanúja.

b)     A gépjárművezetőnek törekednie kell a rövid, tömör, lényegre törő tájékoztatásra. A kért segítség (mentő, rendőr, tűzoltó, stb.) megérkezéséig a gépjárművezetőnek a helyszínen kell maradnia és köteles a tőle elvárható mértékű segítségnyújtásra.

c)     A balesetet vagy káreseményt szenvedett kolléga kérheti az EB tagok illetve TECS tagok segítségét, ha szükségét érzi.

 

 

18.3. Az utas, más közlekedő rosszulléte, halála esetén követendő eljárás

 

a)     Amennyiben az utas a fuvar teljesítése közben rosszullétre panaszkodik, vagy a gépjárművezető észleli, hogy az utas rosszul lett, köteles azonnal megállni, a tőle elvárható segítséget megadni és a helyszínre közvetlenül vagy diszpécseren keresztül mentőt hívni, vagy az utast annak kérésére a legközelebbi kórházba, orvosi rendelőbe vinni és ott orvosi segítséget kérni.

b)     Az utas fuvar közbeni halála esetén a gépjárművezető köteles azonnal megállni és a helyszínre mentőt és rendőrt hívni a diszpécseren keresztül.

 

 

 

18.4. Forgalmi akadály, baleset bejelentése

 

a)     A forgalmat akadályozó rendkívüli esemény, baleset közlését a gépjárművezető a címkiadó csatornán teheti meg.

b)     Erre engedélyt a diszpécsertől kérhet.

c)     Közölni kell a forgalmi akadály helyét, irányát, esetleges okát és egyéb erre vonatkozó körülményeket.

d)     Ilyen esetben is törekedni kell a rövid, tömör, lényegre törő tájékoztatásra.

 

 

18.5. Műszaki hiba

 

A gépjárművezető a fuvarfeladat teljesítése közben fellépő hibát a reklama csatornán jelentheti a diszpécsernek, a pontos helyszín és a hiba jellegének közlésével, és kérhet maga helyett egy másik autót a fuvar végrehajtására szankció nélkül.

 

 

19. Gépjármű vezetők egymással szembeni magatartási szabályai

 

A 6x6 Taxi-nál illetve a TaxiPlus-nál dolgozó kollégáknak a többi taxi gépjárművezetővel szemben együttműködő, segítőkész és udvarias magatartást kell tanúsítania. Feltétlenül szükséges, hogy a taxi gépjárművezető vélt, vagy valós sérelem esetén is tartózkodjon a durva szóváltástól, esetleges tettlegességtől. Egyik gépjárművezető sem korlátozhatja egy másik gépjárművezető a munkavégzésében, taxi állomásról vagy egyéb megállási helyről (tuti) nem küldheti el.

 

Szigorúan tilos:

 

a)     Taxi állomást és "tutit" kisajátítani, nem rendeltetés szerint használni

b)     Erőszakkal, agresszivitással fellépni másik gépjárművezetővel, kollégával szemben.

c)     Utas jelenlétében vita kezdeményezése, rendre utasítás, kioktató hangnem.

d)     Világító szabadjelzővel szabályosan közlekedő másik taxis kollégát megelőzve utast felvenni vagy ily módon a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által üzemeltett droszton a megelőzött kolléga elé kerülve beállni és sor elsőként címet felvenni, illetve droszton beülő utast elvinni.

e)     Etnikai, faji, vallási megkülönböztetés.

f)      Tisztességtelenül alacsony árajánlatot tenni egy másik kolléga kárára.

 

Fentieken kívül tilos minden olyan megnyilvánulás vagy cselekedet, amely a többi kolléga sérelmére, kárára történik!

Fenti pontok megszegése EB berendelést von maga után.

 

 

20. Etikátlan magatartás

 

a)     Etikátlan magatartásnak minősül minden olyan tevékenység, melynek eredményeként az elkövető bármilyen jogosulatlan előnyhöz jut az ESZ előírásait betartó gépjárművezetővel szemben, vagy az ESZ utasításait egyébként bármely módon-figyelmen kívül hagyja.

b)     Amennyiben bármely kolléga egy másik kollegával szemben EB vagy TECS Tag intézkedését kéri, de az általa közölt tények nem felelnek meg a valóságnak, abban az esetben alaptalan vádaskodás címén, ez is etikátlan magatartásnak minősül és az EB felellőségre vonást alkalmaz.

 

 

20.1. Etikátlan magatartás droszton

 

a)     Nem droszt elsőként (hátulról) úgynevezett "beülős" fuvart visz el és azt az előírt módon nem jelzi (fuvarlopás).

b)     Nem droszt elsőként a diszpécser droszt első kérésére jelentkezik.

c)     Indokolatlanul adást kezdeményez, URH rádión beszélget, zavarja a többiek vételét, forgalmazását.

d)     Tilos kiállni a sorból bármilyen célból, majd ugyan oda visszaállni a többi kolléga kárára (mosatás, bevásárlás, ügyintézés stb.). Beérkező panaszok esetén az EB kivizsgálja az ügyet.

e)     TILOS A DROSZTON TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS ÉS SÉRTŐ SZÓVÁLTÁS, VÉLT VAGY VALÓS SÉRELEM MIATT.

20.2. Etikátlan magatartás a közlekedésben

 

a)     A közlekedés valamennyi résztvevőjével szemben tanúsított olyan magatartás, amely a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus hírnevének rombolásával jár, következménye EB elé rendelés.

 

 

20.3. Etikátlan magatartás a fegyelmi tárgyaláson:

 

a)     Minden kollégának alapvető joga, hogy ha bármely sérelem éri más kollégával szemben, akkor az EB kivizsgálását kérje. Az EB ilyenkor számításba vesz minden körülményt, lehetséges okot, és ha szükséges, akkor a megnevezett kollégát berendelheti EB tárgyalásra. A berendelt kollégának az ügy kivizsgálása alatt az őt meghallgató EB taggal - tagokkal szemben tisztelettudó magatartást kell tanúsítania.

b)     Tartózkodnia kell bármi nemű durva szóhasználattól vagy minősítéstől.

c)     Tilos a vizsgálatot lefolytató vagy intézkedő EB taggal-tagokkal emelt hangon megnyilvánulni, azokat minősíteni vagy velük szemben fenyegetően fellépni.

d)     Tilos a kivizsgálás alatt vagy után a panaszt tevő kollégát vagy bármely megnevezett kollégát még távollétében is verbálisan szidalmazni vagy irányukban tettlegességre utaló magatartást tanúsítani.

e)     Tilos a panasz kivizsgálás alatt, az EB tudta és engedélye nélkül a kivizsgálás alatt elhangzottakról az etikai szobában hangfelvételt készíteni.

f)      Ugyan ezen etikai normák érvényesek az utas-megrendelő által tett panasz-észrevétel kivizsgálása esetén is.

g)     A fent említett etikai normák bármely nemű megsértése azonnali szerződésbontást von maga után.

 

 

20.4. Egyéb etikátlan magatartási formák

 

a)     Bajba jutott gépjárművezető segítségkérése esetén a segítségnyújtás elmulasztása

b)     A diszpécser, illetve az EB vagy TECS tagjainak szándékos megtévesztése

c)     Intézkedés során az intézkedés alá vont személy vitát kezdeményez a vele szemben intézkedővel és a vita során nem megfelelő, durva hangnemet használ, illetve az intézkedés alól megpróbálja kivonni magát

d)     Helytelen tarifa alkalmazása

e)     Helytelen útvonal választása

f)      Jogosulatlan címfelvétel

g)     Etnikai, vallási, faji megkülönböztetés, rasszista megnyilvánulás.

h)     Tilos a megrendelő, illetve az utas bármilyen sértő, durva minősítése.

i)       Tilos a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus vezetésének, EB vagy TECS valamint a Diszpécserek bírálata, szerződésekkel, tarifával, SZABÁLYOKKAL, ELŐÍRÁSOKKAL kapcsolatos negatív véleménynyilvánítás, provokatív kérdések és egyéb rosszindulatú megjegyzések.

j)       TILOS BÁRMELYIK KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN, SAJTÓBAN A CÉGRŐL, A SZABÁLYOKRÓL, A MUNKATÁRSAKRÓL, A MUNKAVÉGZÉSRŐL BÁRMILYEN VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS VAGY INFORMÁCIÓ KÖZLÉS VAGY KIADÁS, MÉG FÉNYKÉP FORMÁJÁBAN IS.

k)     Amikor egy kolléga panasz tesz egy másik munkatársra bármilyen, általa sérelmesnek vélt ügy miatt kérheti ez EB-től a személyes meghallgatást és a fegyelmi tárgyaláson való részvételt szembesítés céljából.

 

 

 

 

21. A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében alkalmazott szankciók

 

Fegyelmi vétségek

 

Munkatárssal szemben elkövetett vétségek

 

21.1. Etikátlan címfelvétel, címre haladás

 

a)     Ha a taxi gépkocsivezető olyan rendelésre jelentkezik, amit fizikailag lehetetlen a vállalt időn belül elérnie, etikátlan címfelvétel valósul meg.

b)     Amennyiben a munkatárs a felvett rendelési címre haladva súlyosan megsérti a KRESZ szabályait, etikátlan címre haladást követ el.

c)     MINDKÉT ESETBEN A KISZABHATÓ SZANKCIÓ 3 NAP NEM MEGVÁLTHATÓ TILTÁS.

 

 

21.2. Fuvarlopás

 

a)     Fuvarlopásnak nevezzük azt a cselekményt, amikor a diszpécser által kiadott megrendelést a címet felvevő, és azt visszaigazolásával nyugtázó munkatárs helyett más, 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében dolgozó munkatárs bizonyíthatóan szándékosan elviszi.

b)     Ez vonatkozik több autós rendelés esetén, ha a kolléga a hosszabb fuvar miatt viszi el a másik kolléga utasát. Büntetése 3 nap nem megváltható tiltás. Ismétlődés esetén az alkalmazható büntetés szerződésbontás is lehet.

c)     Azokban az esetekben, mikor nagy forgalmú helyekről rövid időn belül több megrendelés is hallhatóan kiadásra kerül, célszerű a forgalmazó diszpécserrel egyeztetni a megrendelő azonosságát, így elkerülhető, hogy más utast vigyünk el.

d)     Fuvarlopásnak minősíti az EB azt az esetet, ha egy világító szabadjelzőjű 6x6 Taxi illetve TaxiPlus megelőz egy másik szabályosan közlekedő világító szabadjelzőjű 6x6 Taxi-t illetve TaxiPlus-t és utcai leintés esetén felveszi előle az utast.

e)      

 

21.3. Fuvarlenyúlás, fuvar kisajátítás

 

a)     Minden olyan fuvar, mely a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus központján keresztül kerül kiadásra, a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus fuvarjának számít.

b)     Innentől ezeknek a fuvaroknak a teljesítése a diszpécserközpont megkerülésével fuvarlenyúlásnak, egyéni feltételek megbeszélése a megrendelővel taxi rendelés esetére egy bizonyos munkatárs előnyére fuvar-kisajátításnak minősül.

c)     Kivéve, ha az adott munkatárs közreműködésével lett a megrendelő a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus partnere, és ez írásban rögzítve van.

d)     Ezen vétség szankciója minden esetben az EB. hatáskörébe tartozik, szankciója szerződésbontás.

 

 

21.4. Áron aluli fuvarozás

 

a)     Ha a taxi-gépkocsivezető figyelmetlenségből vagy gondatlanságból eredő olyan alacsony fuvardíjat számol fel, mely későbbiek folyamán más munkatárs megítélésére hátrányosan hat, illetve abból más munkatársnak kellemetlensége származhat, az EB vizsgálatot kezdeményezhet.

b)     A fegyelmi bizottság a vizsgálat eredményétől függően hozhat szankciót, amely szerződésbontás is lehet.

 

 

21.5. Felvett rendelésről késés

 

a)     A felvett rendelésre akár azonnali vagy előrendelés, a vállalt időn túli érkezés, késésnek minősül.

b)     Azonnali-, és előrendelés esetén minden megkezdett perc késés 1 nap címről tiltással jár.

c)     Vidéki cím és előrendelés tényleges idejéről való késés esetén, minden megkezdett perc késés 2 nap címről tiltással jár.

d)     Azoknál a megrendeléseknél, melyek időszűkítéssel kerülnek kiadásra, a késéért járó büntetési tétel duplázódik.

e)     Ha valaki előrendelést visszaad, és a diszpécser a megrendelést csak késéssel tudja kiadni, a késésért járó szankció azt a munkatársat illeti, aki a megrendelést először felvette.

f)      A késés büntetése nem megváltható tiltás.!!!

 

 

21.6. Durva szóhasználat, tettlegesség

 

a)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében személyszállítást végző munkatársaknak egymással szemben együttműködő, udvarias magatartást kell tanúsítaniuk.

b)     Feltétlenül szükséges, hogy valódi vagy vélt sérelem esetén is tartózkodni kell a durva szóváltástól, magatartástól, különösen nyilvánosság előtt.

c)     Tilos az utasok előtt a vita, kioktatás és rendreutasítás.

d)     Amennyiben mégis előfordulna olyan vita, mely tettlegességig fajul, úgy az minden esetben EB berendelést von maga után és a kivizsgálást követően kellő bizonyítottság esetén szankciója szerződésbontás is lehet.

 

 

 

Utassal, megrendelővel szemben elkövetett vétségek

 

A taxi szolgáltatásban a legfontosabb az utas, ezért mindenki, aki velük kapcsolatba lép, köteles a lehető legudvariasabban, legkulturáltabban, legilledelmesebben viselkedni, és szolgáltatását a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus minőségpolitikájához méltó módon nyújtani.

 

 

21.7. Túlszámlázás, túlkövetelés

 

a)     Túlszámlázásnak, túlkövetelésnek nevezzük azt, amikor a taxi-gépkocsivezető magasabb fuvardíjat számol fel, mint ami az alkalmazott tarifa. Olyan esetben, mikor a taxi-gépkocsivezető nem tud biztos árajánlatot adni egy előre fizetendő fuvarra, javasolt a megrendelőnek felajánlani, hogy a fuvar végeztével telefonon, vagy utólag személyesen lenne célszerű az elszámolás, elkerülendő azt, hogy akár a megrendelőt, akár magunkat megkárosítsuk.

b)     Túlszámlázás, túlkövetelés esetén a munkatárs azonnali szerződésbontással sújtandó.

 

 

21.8. Helytelen tarifa használat

 

a)     Amikor a taxi-gépkocsivezető az aktuális tarifa helyett egy magasabb km-díjú tarifát alkalmaz.

b)     Előfordulása esetén azonnali szerződés bontás alkalmazandó.

c)     Minden 6x6 Taxi illetve TaxiPlus rendszerében személyszállítási tevékenységet folytató munkatárs köteles a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által meghatározott tarifával fuvarozni és erről hiteles nyugtát, vagy az utas kérésére a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által kibocsátott készpénzfizetési számlát adni.

d)     Amennyiben az utas nem veszi át taxióra által kiadott nyugtát, úgy azt 14 napig meg kell őrizni, és az esetleges fegyelmi tárgyaláson azt kérésre be kell mutatni.

21.9. Műszaki hibából eredő túlkövetelés

 

a)     A viteldíjjelző készülék fuvar közben történő meghibásodásáról az EB. munkatársait minden esetben értesíteni kell.

b)     A gépkocsivezető ilyenkor köteles a viteldíjjal kapcsolatban szóbeli megegyezést kezdeményezni utasával.

c)     Amennyiben a fizetendő összeg miatt vita alakul ki, akkor mindig az utas javára kell dönteni.

d)     További fuvar nem vállalható.

e)     A taxiórát a lehető legrövidebb időn belül meg kell javíttatni, a javításról igazolást bemutatni az EB. valamely tagjának.

f)      A fentiektől eltérő magatartás esetén az EB vizsgálata alapján - amennyiben a szándékosság bizonyított - a munkatárssal szemben szerződésbontás alkalmazható.

 

 

21.10. Téves illetve helytelen útvonal-választás

 

a)     A fuvar útvonalának meghatározásakor elsődleges szempont a megrendelő igénye.

b)     Ha a megrendelőnek nincs különösebb kérése az útvonalat illetően, akkor azt a forgalmi körülmények figyelembevételével kell megtervezni, a lehető legrövidebb, legcélszerűbb útvonalon.

c)     Különleges forgalmi helyzetekre az utas figyelmét fel kell hívni, és az útvonalat ezután megtervezni.

d)     AZ M0-ÁS HASZNÁLATA SZERZŐDÖTT PARTNER UTAZÁSA SORÁN CSAK ABBAN AZ ESETBEN LEHETSÉGES, HA EZ A DISZPÓN JELEZVE VAN, VAGY A DISZPÉCSER ENGEDÉLYEZI.

KIVÉTEL, HA A CÍM CSAK AZ M0-ÁS FELŐL KÖZELÍTHETŐ MEG VAGY ARRA A LEGRÖVIDEBB.

e)     A reptér megközelítésénél az elsődleges szempont szintén a legrövidebb útvonal választása. de szerződött partner dolgozója illetve vendége dönthet úgy, hogy az M0-ás választja, de csak akkor, ha a szerződött cég ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Ezt a diszpón jelezzük.

f)      Minden esetben, ha az utas az M0-ást jelöli meg útvonalnak a kolléga köteles tájékoztatni a többlet költségről.

g)     Téves útvonal választás szándékosságot feltételez, míg a helytelen figyelmetlenségből is eredhet.

h)     Bizonyítottság illetve utas panasz esetén EB berendelést von maga után. Minden esetben a téves illetve helytelen útvonal-választásból eredő kártérítési kötelezettség terheli a vétkes munkatársat.

i)       Ismétlődés esetén - az okozott kár mértékétől függően - szerződésbontás is kiszabható.

 

 

 

21.11. Hibás számlázás

 

a)     A 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus által rendszeresített készpénzfizetési számlán a vállalkozással összefüggő adatokat kizárólag bélyegzővel lehet feltüntetni. Minden más rovatot olvashatóan kell kitölteni.

b)     Ha a készpénzfizetési számla hiányosan vagy szabálytalanul van kitöltve, illetve ha nem valós adatokat tartalmaz, a munkatársat kártérítési kötelezettség terheli, továbbá az EB 3 nap megváltható tiltás szab ki.

 

 

21.12. Utas tévesztés

 

a)     Amikor a taxi-gépkocsivezető nem a megfelelő megrendelőt szállítja el, utas tévesztés történik, aminek a büntetési tétele 3 nap megváltható tiltás.

b)     Azoknál a megrendeléseknél, ahol más néven jelentkezik az utas, mint amit a diszpécser adott, egyeztetni kell a telefonszám utolsó három számjegyét, mely a címolvasó készülékre kapott adatok között szerepel.

c)     Telefonszám ismeretének hiányában a reklama csatornán kell a diszpécser segítségét kérni.

 

 

21.13. Címtévesztés

 

a)                 Amikor a taxi-gépkocsivezető nem azon a címen várakozik, amit a címolvasó készülékre kapott, és erről a diszpécsert nem tájékoztatta, címtévesztés valósul meg, aminek a büntetési tétele 3 nap megváltható tiltás.

b)                Ha a vállalt időn túl érkezik meg, késésnek minősül.

 

 

21.14. Felvett rendelés nem teljesítése

 

Amennyiben a taxi-gépkocsivezető bármilyen okból kifolyólag nem teljesíti a felvett rendelést, és erről a diszpécsert nem tájékoztatja, illetve ehhez a diszpécser a hozzájárulását nem adja, úgy a munkatárs 3 nap nem megváltható tiltással büntethető.

 

 

21.15. Hanyag fuvarkezelés

 

a)     Minden munkatársnak kötelessége a felvett megrendelés legmagasabb szintű teljesítése. Ennek érdekében mindent meg kell tennie, mind utas-, mind csomagszállítás esetén.

b)     Akire panasz érkezik, hogy nem kellő körültekintéssel járt el a megrendeléssel kapcsolatba, bizonyítottság esetén írásbeli figyelmeztetéstől 7 nap nem megváltható tiltást kaphat. Ismétlődés esetén a szerződésbontás is alkalmazható.

 

 

 

22. Az URH készülékkel kapcsolatos szabálytalanságok és azok szankciói

 

a)     A megengedett legnagyobb teljesítmény rádión mérve maximum 10 Watt- (+30%) felett a következő szankciókat alkalmazza:

b)     13-15 watt között azonnali címről való tiltás, javítás (beállítás) utáni bemutatásig.

c)     15-20 watt között súlyos vétségek közé sorolandó. Azonnali címről való tiltás, javítás (beállítás) utáni bemutatásig + EB. elé rendelés.

Ismétlődés esetén szerződésbontási javaslat.

d)     20 watt felett azonnali címről való tiltás.

e)     Plomba felnyitása a szerződött URH szerviz megkerülésével, vagy az EB rádió Ellenőr engedélye nélkül.

f)      Kód nélküli adásindítás tilos!

g)     Automatikusan induló vagy egy nyomásra több kódot lövő (trom) tilos!

h)     Láncolt kódadó használata tilos!

i)       Szimplex üzemmód tilos! Az URH-készülékben csak a 6x6 Taxi illetve TaxiPlus által engedélyezett frekvenciák lehetnek!

j)       Az adó-vevő készülékben csak egy kódadó lehet. A kódadó csak a plombált készüléken belül helyezkedhet el.

k)     Teljesítményerősítő (batyu) használata tilos.

l)       Az URH készülék dobozának zártnak kell lennie, azon idegen furatokat elhelyezni tilos.

m)   Rádióellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult kolléga utasításainak betartása kötelező.

n)     Az antenna kábelnek, 50 ohmosnak, és folyamatosnak kell lennie az URH-készüléktől az antenna csonkig. Az autón csak egy (rendszer) antenna lehet.

o)     Az antenna kábelnek végig követhetőnek kell lennie és az ellenőrzés alkalmával láthatóvá kell tenni.

p)     Mágnes-talpas antenna használata kötelező. A befúrt antenna használata tilos.

q)     Az URH antenna a kereskedelmi forgalomban kapható 5/8-osnak kell lennie, SWR értéke maximum 1.5 lehet, az ostor antenna, valamint a középtekercses antenna használata tilos!

r)      A fentiek megszegése esetén szerződésbontási javaslat!

 

 

22.1. A taxi-gépkocsiban a következő URH-val kapcsolatos eszközök lehetnek:

 

-         1 db adó-vevő URH-rádió,

-         1 db mikrofon,

-         1 db külső adásindító gomb,

-         1 db külső hangszóró,

-         1 db elektronikus hangrögzítő,

-         1 db térerő-mérő.

-         1 db kódkiíró

a)     Minden egyéb, az URH-rádióhoz kapcsolt eszköz, műszer használata tilos, az URH-rádióba esetlegesen korábban beépített kivezetéseket is el kell távolítani.

b)     Az elektronikus hangrögzítő nem rendeltetésszerű használata súlyos vétségnek minősül.

c)     A külső adásindító gombbal rendelkező készülékeknél az egyik adásindító gomb nyomva tartása mellett a másik gombról adás nem indítható.

d)     Bármilyen átalakítás, amely a Hírközlési Hatóság előírásainak nem felel meg, valamint a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus szabályaival ellentétes, illetve a gyári kialakítástól eltér tilos.

e)     A fentiek megszegése esetén EB elé kell rendelni.

f)      A 6x6 Taxi és a TaxiPlus rendszerében ICOM, KENWOOD, MAXON, YAESU, VERTEX, MOTOROLA típusú URH-rádiót lehet üzemeltetni.

g)     Rádióellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult kolléga utasításainak betartása kötelező. A rádióellenőr ellenőrzéskor bevonhatja az ellenőrzött készüléket bevizsgálásra. A bevizsgálás idejére (max. 1 hét) cserekészüléket kell biztosítani az ellenőrzött kollégának, hogy a bevizsgálás ideje alatt dolgozni tudjon.

h)     Bizonyos esetekben az ellenőrzött kolléga azonnal kiküldhető a szerződött URH szervizbe bevizsgálás céljából.

i)       Minden munkatárs saját maga felel azért, hogy URH-készüléke a fenti előírásoknak megfeleljen.

23. Szankciók-tiltások-büntetések

 

a)     Az EB az esettől függően az ESZ-ben foglalt bármelyik szankciót alkalmazhatja. Abban az esetben, ha az ESZ-ben a szabályszegésnek külön megjelölt (nevesített) következménye van, úgy az EB. azt a szankciót köteles alkalmazni.

b)     Amennyiben az ESZ. valamilyen magatartást tilt, vagy valamilyen magatartást előír, de a szabályszegés következménye nincs nevesítve, úgy az EB. az összes körülmény figyelembevételével dönt.

 

 

 

 

 

 

23.1. Forgalmazás, diszpécser által kiszabható szankciók

 

a)     budapesti cím visszaadása

1 km-en belül mínusz 600.-Ft lemondott fuvar összeg

3 km-en belül mínusz 300.-Ft lemondott fuvar összeg

b)     vidéki cím visszaadása

0-3 km között mínusz 600.-Ft lemondott fuvar összeg

c)     leintéses fuvarnál az elfogadott fuvar visszaadása

mínusz 300.-Ft lemondott fuvar összeg

d)     engedély nélküli forgalmazás, SZÓBELI REKLAMÁLÁS A REKLAMA GOMB MEGNYOMÁSA NÉLKÜL, ÉRDEKLŐDÉS A FUVAR VÉGCÉLJÁRÓL, A MEGRENDELŐRŐL

2 óra címről tiltás

e)     éterfegyelem megsértése

2 óra címről tiltás (súlyos esetben EB)

 

f)      sorban állás szabályainak megsértése

2 óra címről tiltás

g)     sorból kapott cím visszaadása

4 óra címről tiltás

h)     drosztra be- és drosztról kijelentkezés elmulasztása, megsértése

2 óra címről tiltás

i)       a megrendelő és/vagy a fuvar minősítése URH-rádión

fegyelmi tárgyalás

j)       diszpécser szolgálat, cégvezetés, EB bírálata

fegyelmi tárgyalás

k)     címtévesztés, utas tévesztés

3 nap megváltható tiltás

l)       csendesben kiadott fuvar diszpójának újrakérése

2 óra címről tiltás

m)   azonnali-, és előrendelésről való késés

megkezdett percenként 1 nap címről tiltás

n)     vidéki címről és előrendelés tényleges idejéről való késés

megkezdett percenként 2 nap címről tiltás

o)     időszűkítéssel felvett címről való késés

a büntetés duplázódik

 

p)     megengedettnél több nyomás címre jelentkezéskor

2 óra címről tiltás

q)     alá- illetve utánnyomás

címből kimarad

 

 

 

Előrendelés esetén, ha a kolléga visszaadja a címet és a diszpécser csak késéssel tudja kiadni, a késésért járó szankciót a címet eredetileg felvevő kollégával szemben kell alkalmazni.

 

A késés büntetése nem megváltható tiltás!!!

 

A DISZPÉCSERNEK MINDEN ESETBEN KÖTELESSÉGE A KOLLÉGÁTÓL MEGKÉRDEZNI, A KOLLÉGÁNAK PEDIG KÖTELESSÉGE VÁLASZTANIA, HOGY ÜLI VAGY VÁLTJA (HA LEHET) VAGY REKLAMÁLJA A TILTÁST. TÁJÉKOZTATNIA KELL ARRÓL, HOGY MELYIK MIT JELENT. A KOLLÉGÁNAK MAXIMUM 1 ÓRÁJA VAN ARRA, HOGY ELDÖNTSE, HA NEM NYILAKOZIK TILTÁSBA KERÜL.

A DISZPÉCSER ÉS A KOLLÉGA KOMMUNIKÁCIÓJA SOHA NEM TÖRTÉNHET FUVAR KÖZBEN, AZ UTAS JELENLÉTÉBEN, KIZÁRÓLAG AZ ADOTT FUVAR BEFEJEZÉSE UTÁN.

 

 

23.2. Taxi-gépkocsi miatti büntetések

 

a)     nem megfelelő külső-belső tisztaság, esztétikai és/vagy higiéniai állapot

1 NAP NEM MEGVÁLTHATÓ TILTÁS, BEMUTATÁS

ISMÉTLŐDÉS ESETÉN FEGYELMI TÁRGYALÁS

b)     előírt cégjelzések, reklámanyagok hiánya, nem megfelelő elhelyezése

tiltás bemutatásig

 

 

23.3. Gépkocsivezető miatti büntetések

 

a)     autóban való dohányzás

1 NAP NEM MEGVÁLTHATÓ TILTÁS, BEMUTATÁS

ISMÉTLŐDÉS ESETÉN FEGYELMI TÁRGYALÁS

b)     nem megfelelő ruházat, higiénia (ellenőrzés esetén)

1 nap nem megváltható tiltás

c)     nem megfelelő ruházat, higiénia (utas panasz esetén)

fegyelmi tárgyalás (3 NAP NEM MEGVÁLTHATÓ TILTÁS)

d)     légkondicionáló használatának elmulasztása (ellenőrzés esetén)

1 nap nem megváltható tiltás

e)     légkondicionáló használatának elmulasztása (utas panasz esetén)

fegyelmi tárgyalás (3 NAP NEM MEGVÁLTHATÓ TILTÁS)

23.4. Az Etikai Bizottság alaphatározatai

 

a)     etikátlan címre haladás

3 nap nem megváltható tiltás

b)     felvett fuvar nem teljesítése

3 nap nem megváltható tiltás

c)     nem fuvar kész állapot

fegyelmi tárgyalás

d)     hanyag fuvarkezelés, óraindítás szabályainak megsértése

írásbeli figyelmeztetéstől 7 nap nem megváltható tiltásig

e)     URH bármely csatornáján a diszpécserszolgálat, vezetőség, EB-TECS félrevezetése, bírálata

7 nap nem megváltható tiltás

f)      megrendelő és/vagy fuvar minősítése

7 nap nem megváltható tiltás

g)     számlaadási probléma

fegyelmi tárgyalás

h)     fuvarlopás

fegyelmi tárgyalás

i)       túlkövetelés- túlszámlázás

szerződés bontás

j)       fuvarlenyúlás

fegyelmi tárgyalás

k)     hitelrontás

fegyelmi tárgyalás

l)       nem megfelelő magatartás (megrendelővel, közlekedés más résztvevőjével, munkatárssal szemben)

fegyelmi tárgyalás

m)   áron aluli fuvarozás

fegyelmi tárgyalás

n)     URH rádió szabálytalan használata

szerződésbontás

o)     URH-rádióhoz segédberendezés használata

szerződésbontás

p)     sorozatos fegyelmi vétség esetén halmazati büntetés

szerződésbontás

 

 

A pénzügyi tiltások befizetési határideje 3 pénztári nap. Amennyiben a kolléga ezt nem teljesíti a kapott büntetés időtartamára pénzügyi-teljes tiltásba kerül.

A tiltás akkor lép életbe, amikor a szankciót kiváltó ok bizonyítottá válik.

 

Fegyelmi tárgyalás esetén a szankció jogosságáról, időtartamáról és életbe lépésének idejéről az EB dönt.

 

Pénzügyi tiltás esetén a kollega semmilyen címen nem kaphat fuvart.

 

Szerződésbontással sújtott kolléga nem dolgozhat a fellebbezés elbírálásáig.

 

Minden egyéb tiltás esetén a kolléga időajánlattal vehet fel címet a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus rendszerében, de a cégek által üzemeltetett drosztokra nem állhat be.

 

 

24. Kiegészítő rendelkezés

 

A jelen etikai szabályzatot a szolgálati közlemények felülírják, hatályba lépésük a mindenkori megjelenésük időpontja.

 

 

25. Záró rendelkezés

 

Az Etikai Szabályzatban foglaltaktól eltérni kizárólag a 6x6 Taxi illetve a TaxiPlus cégvezetésének utasításai alapján lehet.

Akit a 6x6 Taxitól illetve a TaxiPlus-tól kizártak, köteles eltávolítani a gépkocsijáról minden cégjelzést, a 6x6 Taxi illetve TaxiPlus tulajdonát képező szabadjelzőt, címolvasó készüléket, kártyalehúzót - térítés ellenében - visszaszolgáltatni.

 

26. Megközelítési táblázat

 

 

Budapesttel határos településeket az alábbi határtábláknál lehet elhagyni első körben:

 

 

Alsónémedi - 5-s út

Budakalász- Ország út, 11-es út, Királyok útja, Megyeri híd

Budakeszi -Budakeszi út

Budaörs - M1-M7; 1-s út; XI.ker Törökbálinti út, Repülőtéri út

Csömör - Timúr út; Magtár utca, 3-as út, Rákospalotai határút

Diósd - 70-s út, Angeli út

Dunaharaszti - 51-es út; 501-es út

Dunakeszi - 2-s út; M2; Külső Szilágyi út; Íves u ; Dunakeszi alsó; Régifóti út, Alagi lakótelep, Felsőkert út

Ecser - Zrinyi út

Érd - 6-s út; M7-M1; 70-s út

Fót - Régi Fóti út; M2;(Fótliget->

Fótliget - Régifóti út

Gyál - M5;Nagykőrösi út; Kisfaludy utca; Alacskai út, Vecsés felől-Almáskert

Halásztelek - II.Rákóczi út, M0 Csepeli híd

Kistarcsa - 3-s út

Lakitelek - II.Rákóczi út, M0 Csepeli híd, M0-ás 51-es út csomópontja

Maglód - 31-s út

Nagykovácsi - Nagykovácsi út

Nagytarcsa - Vidámvásár út; Tarcsai út

Pécel - Péceli út; 31-s út

Pilisborosjenő - 10-s út

Remeteszőlős - Nagykovácsi út

Solymár - Hidegkúti út; Zerind vezér út

Szigetszentmiklós - II.Rákóczi út; Csepeli út, M0 Csepeli -híd, M0-ás 51-es út csomópontja, Csepel Hollandi út

Törökbálint - M1-M7

Üröm - 10-s út; Ürömi út

Vecsés - 4-s út; Üllői út; Lőrinci utca

 

Amennyiben a diszpécser nem talál a 15 perces címfeldobásig az említett útvonal felől kollégát, jogában áll másfelől kérni az autót, a megrendelő mielőbbi kiszolgálása érdekében.

 

Érd és Dunakeszi település kivételt képez a terjedelme és több útvonal felöli megközelíthetősége miatt, ezért a diszpécsernek meg kell néznie, hogy melyik úthoz esik közel a cím, és eszerint kell az általa meghatározott táblához kérni a gépkocsit illetve akár több táblát és útvonalat is meghatározhat.

 

Szentendre megközelítésénél engedélyezett 11-es út vagy a Megyeri híd felöli Pest megye tábla érintése.